Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

V plenarne posiedzenie OZ w Kaliszu - 07.06.2016

W dniu 31 maja 2016 roku odbyło się V plenarne posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu, w którym udział wzięło 43 osoby.

Gościem plenarnego posiedzenia była Sekretarz Krajowej Rady, Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego Pani Izabela Ożegalska.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowego Zarządu, Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura Okręgu.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu Jerzy Wdowczyk.

Posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu zatwierdziło zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za rok 2015 oraz zbiorczy preliminarz finansowy ROD na rok 2016.

Dokonano wstępnej oceny kampanii sprawozdawczej w ROD w 2016 roku.

Zebrania i konferencje delegatów odbyły się we wszystkich ogrodach w Okręgu.

Wszystkie zebrania i konferencje były obsługiwane przez członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i pracowników Biura OZ

Szczególnie ważnym tematem omawianym na posiedzeniu był „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” zgodnie z Uchwałą Prezydium Krajowej Rady nr 145/2016.

Obradujące w tym samym dniu Prezydium Okręgowego Zarządu podjęło w powyższej sprawie uchwałę nr 20/2016, którą powołano 22 trzy, cztero-osobowe komisje do przeprowadzenia przeglądów.

W skład komisji wchodzi 31 członków OZ, 2 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 2 inspektorów i 1 instruktor Biura OZ, 12 instruktorów SSI

Ponadto głównymi tematami posiedzenia były sprawy ponadnormatywnych altan, zamieszkiwania na działkach i wolnych działek w ROD, gospodarka komunalna w ogrodach (wywóz śmieci) a także wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Trwała ożywiona dyskusja na powyższe tematy.

W dyskusji podkreślono nieprzychylną treść Listu Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który występuje przeciw dotychczasowym uregulowaniom w ustawie Prawo budowlane o rozszerzenie kompetencji nadzoru budowlanego w stosunku do obiektów niewymagających zgłoszeń i pozwolenia na budowę (dotyczy m. in. altan).

Sekretarz Krajowej Rady Pani Izabela Ożegalska w swoim wystąpieniu przekazała uczestnikom posiedzenia pozdrowienia od Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz omówiła aktualna sytuację działkowców i Związku, a szczególnie bardzo ważny problem przeglądu zagospodarowania ROD i działek, a także sprawy wywozu śmieci z terenów ROD.

Uczestnicy posiedzenia podjęli Stanowisko, które skierowano do RPO.

Na posiedzeniu podjęto 4 uchwały i 1 Stanowisko.

 

                                                                           Dyrektor Biura

                                                                          Jerzy Wdowczyk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.