Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko OZ w Szczecinie w sprawie wniosku RPO do NSA - 06.06.2016

Po dogłębnym zapoznaniu się z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia problemu prawnego w zakresie orzecznictwa dostrzegamy potencjalne zagrożenie dla tysięcy działkowców, którzy wybudowali altany działkowe, spełniające kryteria określone w Prawie Budowlanym i Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie powierzchni zabudowy i wysokości altan. 

Rozszerzenie kompetencji Nadzoru Budowlanego, co sugeruje wniosek, jest stworzeniem możliwości szerokiej interpretacji prawnej o zgodności z przepisami pozostałych ustaw i może prowadzić do wydawania decyzji o tzw. samowoli budowlanej, ze wszystkimi skutkami w stosunku do altan działkowych spełniających kryteria obecnie obowiązującego prawa.

Z uwagi na doniosłość zagadnienia apelujemy o rewizję tego wniosku, w szerokim aspekcie, by nie tworzyć nowych problemów dla rodzin działkowców budujących altany na użytkowanych przez siebie działkach.

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku altan wybudowanych niezgodnie z przepisami ten rozszerzony zakres Nadzoru Budowlanego nie budzi naszych zastrzeżeń, gdyż obiekty te nie są altana działkową, ani w sensie prawnym, ani faktycznym.

Złagodzenie przez ustawodawcę prawa w stosunku do altan działkowych i zwolnienie ich z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę a nawet zgłoszenia jest dobrym rozwiązaniem ze względu na ochronę użytkowników działek, którymi w głównej części są ludzie niezamożni i o niższym statusie materialnym i społecznym.

Nie można, więc burzyć dobrego na korzyść gorszego prawa.

Zwracamy się do Rzecznika Praw Obywatelskich o głęboką analizę ewentualnych skutków zgłoszonego wniosku do NSA i podjęcie stosownych decyzji.

OZ w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.