Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach zwycięzcą konkursu na realizację zadania publicznego Miasta Kielce! - 03.06.2016

Jak pokazują ostatnie lata, problem gospodarki odpadami komunalnymi staje się jednym z fundamentalnych w zakresie troski o ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Dotyczy on niemal każdego z obszarów życia zarówno w skali globalnej jak i społeczności lokalnej. Coraz bardziej widoczny staje się również na terenach ROD, które są ważnym elementem naszego krajobrazu. 

Istnienie w całej Polsce ponad 900 tysięcy indywidualnych działek, na których bardzo często przebywają całe rodziny, bezpośrednio wiąże się z prawidłową gospodarką i zasadami usuwania odpadów z ich obszarów.

Obok rosnących kosztów wywozu śmieci z ROD, pozostaje także kwestia problemu odpadów zielonych i organicznych, a to z kolei związane jest z edukacją i świadomością indywidualnych działkowców o jak najszerszej konieczności ochrony środowiska naturalnego i przyrody. 

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach postanowił wziąć udział w ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Kielce otwartym konkursie ofert na realizację jednego z zadań publicznych pn. „Inspirowanie i prowadzenie zadań o charakterze informacyjno – edukacyjnym z zakresu postępowania z wytwarzanymi na terenach ogrodów działkowych odpadami komunalnymi”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu oraz celem realizacji zadania, Okręg otrzymał z budżetu Miasta Kielce dotację w wysokości 23 tysięcy złotych.

Tak pozyskana kwota pozwoli m. in. na organizację cyklu spotkań edukacyjnych dla działkowców i mieszkańców Kielc, opracowanie i wydruk plakatów oraz ulotek informacyjnych w zakresie ekologicznego pozbycia się wszelkich odpadów organicznych z terenu działki i wreszcie zakup profesjonalnego rębaka, który umożliwi kieleckim ROD prawidłowe wykorzystanie pochodzących z wycinki drzew i krzewów odpadów.

Wskazane wyżej działania przeprowadzone zostaną przy aktywnej pomocy instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej w Okręgu wszystkich szczebli.

 
Jan Stańczyk
Dyrektor Biura 
Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio