Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

V posiedzenie OZ w Opolu - 03.06.2016

W dniu 31.05.2016 r. w siedzibie Okręgu Opolskiego PZD w Opolu odbyło się V Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu. Tematyka posiedzenia w głównej merze dotyczyła podsumowania tegorocznej kampanii sprawozdawczej w ROD – Okręgu Opolskiego PZD oraz problemu wolnych działek występującego w opolskich ogrodach.

20160531_101216-1024x576

Posiedzenie otworzył Bartłomiej Kozera – Prezes Okręgu Opolskiego PZD w Opolu, który po przywitaniu członków Okręgowego Zarządu PZD w Opolu i zaproszonych gości omówił aktualną sytuację w Związku. Prezes w swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia oraz pozwolenia na budowę. W dalszej kolejności Tomasz Ośródka – instruktor ds. organizacyjnych Okręgu Opolskiego PZD w Opolu przedstawił zebranym ocenę tegorocznej kampanii sprawozdawczej w ROD – Okręgu Opolskiego PZD. Tegoroczna kampanie sprawozdawcza na terenie Okręgu przebiegła sprawnie, w miłej i przyjaznej atmosferze. Z roku na rok widać postęp w kwestii przygotowania i prowadzenia kampanii w ogrodach. W przypadku słabszych zarządów nieocenioną pomocą byli przedstawiciele Okręgu Opolskiego PZD, którzy wchodzili w kontakt z prezesami ROD długo przed terminem odbycia zebrania i w razi potrzeby pomagali w przygotowaniu zebrań. Tegoroczna kampania sprawozdawcza ujawniła także duże potrzeby inwestycyjne w ogrodach. Frekwencja na terenie Okręgu Opolskiego PZD w Opolu była umiarkowana, niemniej jednak osoby uczestniczące w zebraniach prowadziły merytoryczne dyskusje na tematy Związkowe.

20160531_122343-1024x576

Dalsza część posiedzenia, którą otworzył referat Prezesa OZ dotyczył problemu zagospodarowania wolnych działek w ogrodach. Okręg Opolski PZD jest jednym z tych okręgów, gdzie problem wolnych działek występuje w największej skali. Jest on przede wszystkim spowodowany migracją zarobkową, dostępnością tanich warzyw i owoców na rynku oraz „brakiem mody” na aktywny wypoczynek na działce i w ogrodzie. Po długiej i merytorycznej dyskusji członkowie Okręgu Opolskiego PZD obecni na posiedzeniu za pomocą stosownej uchwały opracowali plan przeciwdziałania wyżej wymienionemu zjawisku. 

W kolejnym punkcie obrad Główna Księgowa OZ Anna Wiśniewska szczegółowo przedstawiła i omówiła zbiorcze sprawozdanie finansowe wraz z bilansem z ROD za 2015 rok oraz zbiorczy preliminarz finansowy z ROD na 2016 rok.

Na zakończenie Prezes OZ poinformował zebranych o planowanym na lipiec spotkaniu kierowników departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Opolu z przewodniczącymi rejonowych kolegiów prezesów ROD, którego głównym celem będzie nawiązanie ściślejszej współpracy ogrodów działkowych z opolskim samorządem.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD w Opolu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.