Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko OZ w Szczecinie w sprawie zamieszkiwania w altanach działkowych i samowoli budowlanych - 03.06.2016

 

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

z dnia 01.06.2016 roku

w sprawie zamieszkiwania w altanach działkowych i samowoli budwolanych

 

Rodzinne Ogrody Działkowe maja ustawowo określone funkcje społeczne. Dotychczas, nigdy na przestrzeni minionego czasu ich istnienia, nie przewidywano funkcji mieszkalnej z oczywistych względów organizacyjnych, ekologicznych i możliwości technicznej infrastruktury.

Na przełomie lat 90-tych w wyniku liberalizacji przepisów i osłabieniu dyscypliny społecznej pojawiło się niekorzystne zjawisko, które staje się w niektórych ogrodach problemem wymagającym rozwiązania.

Na całość sprawy nie można jednak patrzeć od strony sterowania polityką w kierunku legalizowaniu tego zjawiska, lecz należy szukać rozwiązania na drodze perspektywicznej polityki wyjścia z istniejących kłopotów.

Nie można tolerować łamania prawa przez garstkę działkowców i nie można szukać rozwiązania problemu na drodze zmiany ustawy, co wyraźnie sugeruje wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w liście skierowanym do Ministra Infrastruktury. Taki kierunek postępowania nie rozwiąże problemu, a tylko go pogłębi.

Sprawa budowy domów na działkach, które pod względem prawnym nie są w rzeczywistości altanami działkowymi w rozumieniu Ustawy o ROD, należy postrzegać, jako zjawisko negatywne i stosować wobec naruszających prawo sankcje przewidziane w Prawie Budowlanym, bowiem ryzyko podejmowane świadomie i z pełną odpowiedzialnością za skutki ponosi wyłącznie użytkownik działki. To zjawisko dotyczy ludzi wykorzystujących obowiązujące przepisy dla swojego interesu. Na takie postępowanie zgody być nie może.

Apelujemy do Rzecznika Praw Obywatelskich o bardziej ścisły kontakt z organami statutowymi Stowarzyszenia Ogrodowego PZD, co niewątpliwie pozwoli na pełniejszy obraz stanu faktycznego i nie stwarzania sugestii zmiany dobrych przepisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Stanowisko kierujemy do Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministra Infrastruktury.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio