Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 02.06.2016


INFORMACJA
z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 czerwca 2016 roku w Warszawie


Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 czerwca 2016 roku odbyła w Warszawie swoje kolejne posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. Eugeniusz Kondracki. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD:

  • omówiła przeprowadzoną kontrolę w ROD im. Centralny w Koszalinie (OZ PZD Koszalin),
  • omówiła przeprowadzoną kontrolę w ROD „Paluch Miejski" w Warszawie (OZM PZD Warszawa),
  • rozpatrzyła odwołanie od Uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD we Wrocławiu i podjęła w tym zakresie stosowną uchwałę,
  • podjęła Uchwałę w sprawie przedłużenia działalności Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Elblągu,
  • ustaliła plan kontroli trzech Okręgowych Zarządów PZD i trzech Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD wykonywanych przez Zespoły Kontrolne,
  • z uznaniem odniosła się do decyzji Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 11 maja 2016 roku dot. przeprowadzenia w bieżącym roku powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek. Uznała za zasadne opublikowanie wyników przeglądu w formie broszury wydanej przez Krajową Radę PZD ze środków własnych.
  • omówiła sprawy bieżące Komisji.

Główna Księgowa KR PZD p. Mirosława Marks zapoznała członków Komisji ze stanem prac nad doborem programu komputerowego dla ROD.


Sekretarz 

Krajowej Komisji Rewizyjnej

mgr Roman Żurkowski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.