Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko OZ Toruńsko-Włocławskiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 02.06.2016

 

Toruń, dn. 31.05.2016 roku

 

Pan dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

Stanowisko

Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego

Polskiego Związku Działkowców

 

W nawiązaniu do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, odnoszącego się do budowli, na które niewymagane jest uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego, wyrażamy głęboką dezaprobatę oraz sprzeciw wobec przyjętego stanowiska Pana Rzecznika.

Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu biorący udział w statutowym posiedzeniu stwierdzają, że trudno inaczej tłumaczyć Pana stanowisko niż złą wolą, zwłaszcza mając w pamięci ostatnie Pańskie działania, gdy stanął po stronie osób łamiących prawo i stale zamieszkujących w altanach działkowych.

Wniosek skierowany do NSA w naszym odczuciu jest kolejną próbą rozbicia jedności działkowców, która doprowadzić ma do likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Szanowny Panie!

Ze smutkiem i zażenowaniem stwierdzamy, że wyprowadził Pan swoje wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego opierając się o mylną interpretację różnych linii orzeczniczych, które to odnosiły się do budowli typu mieszkalnego, co absolutnie nie ma zastosowania w przypadku altan działkowych, których to przeznaczenie jak i dozwolone gabaryty są sprecyzowane w takich aktach prawnych jak Ustawa Prawo budowlane 

i Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych nakazuje stowarzyszeniom ogrodowym, w tym i Polskiemu Związkowi Działkowców dotrzymanie rygoru przestrzegania zapisów dotyczących zagospodarowania ogrodów. Polski Związek Działkowców na wszystkich szczeblach dochowuje należytej staranności by wymagania nałożone przez Ustawę zrealizować w pełnym zakresie. Absurdalnym wobec tego wydaje się teoria jakoby altany działkowe wybudowane zgodnie z Ustawą Prawo budowlane,
a znajdujące się na terenach ogrodów, które w planistyce miast nie są przewidziane, jako tereny zieleni działkowej, miałyby być traktowane, jako inny rodzaj samowoli budowlanej.

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę trudno nie oprzeć się wrażeniu, że kroki podjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich niewiele mają wspólnego z zasadami społeczeństwa obywatelskiego i działania na jego rzecz. Z pełną powagą i zatroskaniem zauważamy, że po raz kolejny Polski Związek Działkowców zrzeszający milion polskich rodzin, znalazł się na celowniku instytucji i organów państwa, które próbują rozwiązać swoje problemy kosztem zwykłych, często niezamożnych ludzi.

Dla takiej polityki zgody być nie może i nie będzie, natomiast możemy zapewnić, że działkowcy - gdy będzie taka potrzeba - są skłonni swe niezadowolenie wyrazić
w sposób dosadny nie tylko na piśmie, co już nie raz udowodnili.

 

Z wyrazami szacunku

 

Z upoważnienia i w imieniu członków OZ PZD biorących udział w posiedzeniu

 

                         I Wiceprezes                                                                     Prezes

         Okręgowego Zarządu                                                        Okręgowego Zarządu      

     Toruńsko – Włocławskiego                                                     Toruńsko – Włocławskiego

Polskiego Związku Działkowców                                          Polskiego Związku Działkowców

 

            Leszek Konefał                                                                       Piotr Gadzikowski

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio