Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jak ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu radzi sobie z usuwaniem odpadów z działek - 01.06.2016

ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu jest jednym z  największych Ogrodów w Polsce. Teren Ogrodu stanowi ponad 94 ha gruntu w jednym zwartym kompleksie, na którym urządzonych jest 2566 działek rodzinnych. Rzeczą oczywistą jest, że odpadów z działek jest bardzo dużo a najwięcej ściętych gałęzi ze wszystkich drzew i krzewów owocowych, ozdobnych i żywopłotów rosnących na działkach. Najwięcej odpadów z działek powstaje wiosną. Jest to okres kiedy w ROD jest duża rotacja działkowców. Nowi działkowcy po swoich poprzednikach urządzają działkę wg własnych upodobań i usuwają niemal wszytko co znajdowało się na działkach oraz w altanach. Wielokrotnie rozbierają również stare zniszczone altany i budują nowe. 

Produkcja odpadów w tak dużym ROD jest olbrzymia, stąd na miejscach składowania odpadów w ROD powstają hałdy gałęzi i pozostałych odpadów, których nie sposób usunąć z dnia na dzień, zważywszy, że działkowcy nie są skorzy do segregowania odpadów. Koszty wywozu niesegregowanych odpadów z ROD kształtują się w granicach 30 000 zł miesięcznie, co oznacza, że każdy działkowiec musiałby ponosić roczną opłatę w wysokości niemal 160 zł. Natomiast konferencja w ROD „Podzamcze” uchwaliła na rok 2016 opłatę za usuwanie odpadów w wysokości 60 zł od użytkowanej działki przy założeniu, że odpady będą segregowane.

W tej sytuacji, aby usuwać śmieci z terenu ROD i zmieścić się w granicach środków pochodzących z opłat działkowców na na ten cel, Zarząd ROD dokonał zakupu rębaka do gałęzi. Rębak spalinowy marki „Agrinova Zakandara”, który rozdrabnia gałęzie o maksymalnej średnicy około 13 cm na wióry wielkości kory ogrodowej, kosztował ponad 30 000 zł. Środki na cen cel były zaoszczędzone przez Zarząd ROD.

Zakupiony rębak jest urządzeniem mobilnym - na czterech kołach i przystosowany do zaczepienia do samochodu. Ogród posiada własny samochód dostawczy marki Peugeot o pojemności bagażnika około 1300 litrów. Dzięki posiadaniu takiego sprzętu, zatrudnieni przez Zarząd ROD dwaj pracownicy przemieszczają się po terenie Ogrodu i rębakiem likwidują olbrzymie zwały gałęzi. Pocięte i rozdrobnione drewno jest załadowywane do bagażnika i składowane w miejscu do tego przeznaczonym, które chętnie jest zabierane przez działkowców na swoje działki i wykorzystywane m.in. jako ściółka, którą lubią niektóre rośliny i krzewy, w tym ozdobne.

Pozostałe odpady z działek segregują wymienieni wyżej dwaj pracownicy i ładują do kontenerów podstawianych przez firmę odbierającą odpady. Kontenery podstawiane są w jednym miejscu i odbierane 3 razy w tygodniu.

Ponadto dzięki posiadaniu samochodu i zakupionej w miesiącu maju br. przyczepy o pojemności ponad 3 tysięcy litrów, pozostałe odpady tzw. wielkogabarytowe w tym elementy rozebranych altan drewnianych i murowanych, szkło po rozebranych szklarniach, stare meble usunięte przez działkowców z altan a także odpady zielone, wywożone są przez ROD do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt ten udostępniła nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców miasta Gmina Wałbrzych.

Usuwanie odpadów z terenu dużego Ogrodu przy dysponowaniu ograniczonymi środkami pieniężnymi (których wysokość uchwalili delegaci na konferencji w ROD) jest problemem, którego bez posiadania odpowiedniego sprzętu i zatrudnionych pracowników przez Zarząd ROD, nie udałoby się opanować. Góry śmieci zalegałyby w Ogrodzie przez niemal cały rok a Ogród byłby nieustannie karany za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszt nakładanych kar ponosiliby wszyscy działkowcy ze środków pochodzących z opłat ogrodowych.

Dzięki rozwiązaniom zastosowanym przez Zarząd ROD odpady są sukcesywnie usuwane z miejsc wyznaczonych na ich składowanie i co istotne, koszty ich usuwania w tym koszty pracy zatrudnionych pracowników, koszty eksploatacji sprzętu, paliwa do samochodu, do rębaka, mieszczą się w środkach zebranych opłat na ten cel tj. w wysokości 60,00 zł. rocznie od użytkownika działki.

Nie mniej jednak zarówno Zarząd ROD, jak i wielu działkowców mają inne spojrzenie na usuwanie odpadów z terenu ROD, ponieważ słusznie zwracają uwagę także na porządek i estetykę Ogrodu zwłaszcza po wolnych sobotach i niedzielach. Wówczas to przy sprzyjającej pogodzie na terenie działek przebywa po kilka tysięcy osób w tym wielu mieszkańców odwiedzających swoich znajomych działkowców. Po takich dniach posprzątane miejsca przeznaczone na składowanie odpadów z działek znowu zamieniają się w duże zwały śmieci i praca nad ich likwidacją zaczyna się od początku.

Czy uda się kiedykolwiek doprowadzić do sytuacji, aby śmieci z Ogrodu były usuwane z większą niż dotychczas częstotliwością, która zapewniłaby aby miejsca przeznaczone na ich składowanie nie były przepełnione? To wszystko zależy od samych działkowców tj. od sposobu w jaki pozbywają się odpadów ze swoich działek a przede wszystkim od ich decyzji, jaką podejmą na konferencji ROD w zakresie opłat ogrodowych w tym na usuwanie odpadów.

 

Zarząd ROD „Podzamcze”

w Wałbrzychu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.