Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa w Delegaturze Okręgu Śląskiego w Rybniku - 01.06.2016

24 maja 2016 roku w Rybnickiej Delegaturze odbyła się narada szkoleniowa, której przewodniczył  Pan Józef Noski Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach. W szkoleniu wzięli udział członkowie zarządu i aktyw Delegatury. Głównym tematem szkolenia była realizacja projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działek w 2016 roku” na podstawie Uchwały Nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD.

Pan J. Noski przypomniał również treść uchwały nr 5/IV/2015 w sprawie programu „Unowocześnienie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” oraz uchwałę nr 1/VI/2016 w sprawie „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. W dyskusji poruszono kwestię propagowania otwartych ogrodów - ideę programu, w którym nie chodzi o otwieranie bram i furtek ogrodów przez cały czas dla każdego, ale o tworzenie ciekawych inicjatyw, które pozwolą lokalnym społecznością poznać dorobek działkowców na ich terenie. Każdy działkowiec powinien mieć świadomość, że jego działka jest wizytówką ogrodu.

Kolejną inicjatywą jest zapraszanie do ogrodów dzieci. Dziecko jest, bowiem istotą ciekawą świata, ogrody umożliwią im kształtowanie właściwych pojęć przyrodniczych oraz właściwych postaw. Przyroda jest dla dziecka źródłem wielu wrażeń, przeżyć, poznania i aktywnego działania. W późniejszym życiu będzie w stanie zrozumieć i dbać nie tylko o świat przyrody, ale i o świat ludzki. Będzie mu łatwiej docenić i szanować cudzą pracę.

By programy mogły być zrealizowane potrzebna jest wiedza o ogrodach. Ogrody XXI wieku mają być ogrodami zadbanymi z nowoczesną infrastrukturą, przyjazne społeczeństwu. By poznać potrzeby ogrodów, ich stan zagospodarowanie należy dokonać rzetelnych przeglądów. W każdym środowisku zostaną powołane komisje, w skład, których wejdą, co najmniej trzy osoby. By komisje sprawnie działały potrzebne są osoby które są obeznane z prawem dotyczącym ogrodów i działek.

Delegatura dokonała wyboru komisji do spraw przeglądu. W rybnickiej Delegaturze jest  83 ROD, które przydzieliła poszczególnym komisjom. Członkowie komisji otrzymali wzory dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD. Przegląd zagospodarowania  zakończy się 31 lipca 2016 roku. W skład powołanych komisji wejdą: instruktor ogrodniczy, społeczny instruktor ogrodniczy, członek komisji rewizyjnej lub inny działacz.

By praca komisji  przebiegała sprawnie omówiono wzór „Protokołu z przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD” oraz zachęcano członków Komisji do współpracy z Zarządami ogrodów oraz społecznymi instruktorami ogrodowymi z danego ROD.

Kolejnym punktem narady było przedstawienie działań podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego altan w ROD. Pan Adam Bodnar wystąpił do NSA o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego  dotyczącego możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę.

Przy omawianiu w/w tematów odbyła się dyskusja. Uczestnicy narady podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami z życia ROD. Zastanawiano się nad sposobami włączenia wszystkich działkowiczów do poprawy wyglądu altan i działek. Stwierdzono, że jednym ze sposobów jest konkurs organizowany przez KR PZD „Wzorowa działka ” i „ Rodzinny Ogród Działkowy Roku” organizowany przez Prezydium KR.

Lucyna Cyrek – Sekretarz OZ Śl.

Irena Fijałkowska - Okręgowa Komisja Rewizyjna

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.