Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ Sudeckiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 31.05.2016

STANOWISKO

Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców

w Szczawnie Zdroju

z dnia 25 maja 2016 r. 

w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec altan działkowych i innych budowli nie wymagających pozwolenia na budowę 

 

Złożony wniosek przez Rzecznika Praw Obywatelskich jest kolejnym sygnałem dla środowiska działkowego wskazującym na to, iż ewentualne usunięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, może mieć negatywny wpływ na sytuację prawną i interesy działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców.

Z uzasadnienia wniosku wynika wprost, że Rzecznik Praw Obywatelskich zmierza w kierunku ustanowienia dla altan działkowych takich samych warunków prawnych, które dotyczą pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, bez względu na fakt, iż wymagania w odniesieniu do altan działkowych zostały uregulowane w ustawie szczególnej – o rodzinnych ogrodach działkowych.

Słuszne są zatem obawy, iż w przypadku uwzględnienia wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, konsekwencje dotkną wszystkich działkowców, którzy wybudowali altany zgodnie z obowiązującą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zrównanie wymogów pod względem prawno budowlanym dla altan działkowych z budynkami mieszkalnymi otwiera drogę do wydawania orzeczeń przez Naczelny Sąd Administracyjny, które podważą legalność wszystkich istniejących już altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Oznacza to, że altany będą traktowane jako obiekty wybudowane niezgodnie z prawem. W związku z tym pod znakiem zapytania pozostają także inne prawa działkowców i Polskiego Związku Działkowców zapisane w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, m.in. prawo do odszkodowań za altany i za majątek Polskiego Związku Działkowców w przypadkach likwidacji ogrodów działkowych lub ich części.

Ponadto działkowcy mogą być narażeni na masowe wydawanie nakazów o rozbiórce altan, ponieważ NSA ferując wyroki będzie uwzględniał przeznaczenie gruntu, na którym istnieją altany, w planach zagospodarowania przestrzennego miast.

Na tle tych zagrożeń rodzi się pytanie – czemu i komu ma służyć wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, skoro nie dla ochrony praw działkowców, którzy zgodnie z dotychczasowymi regulacjami prawnymi wybudowali altany na terenach ogrodów działkowych? We wniosku nie ma odpowiedzi na to pytanie.

W tej sytuacji pozostaje jedynie stwierdzić, że wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zmierza do stworzenia takich przepisów, które ułatwią likwidację rodzinnych ogrodów działkowych a na to właśnie od ponad 25 lat oczekują deweloperzy i inne podmioty dążące do zrobienia dobrego interesu na gruntach ogrodów działkowych. Grunt, to pieniądz i sprawa celowości wniosku staje się oczywistą, skoro Rzecznik nie wyjaśnia czemu ma służyć rozszerzenie nadzoru budowlanego w odniesieniu do altan i innych budowli na terenach ROD.

W związku z powyższym Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w imieniu działkowców sudeckich wnosi aby Rzecznik Praw Obywatelskich, będący organem zobowiązanym do obrony wolności i praw obywatelskich, wycofał się z podjętej wobec działkowców szkodliwej inicjatywy.

 

Szczawno Zdrój, 25 maja 2016 r.

 

ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.