Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ Świętokrzyskiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 31.05.2016


Stanowisko

Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego

Polskiego Związku Działkowców w Kielcach

z dnia 24 maja 2016 r.

 

w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę złożonego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z wyżej wymienionym wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz analogicznym stanowiskiem Krajowej Rady PZD w Warszawie z dnia 18 maja 2016r., Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach czuje się w obowiązku zabrać głos w tej sprawie. Wniosek Rzecznika dotyczy rozstrzygnięcia dwóch odmiennych linii orzeczniczych, jakie ugruntowały się w kwestii prawa budowlanego, dotyczących możliwości zastosowania rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę względnie zgłoszenia odpowiednim organom.

Po dokonaniu analizy wniosku oraz przepisów prawa budowlanego, których on dotyczy, a także mając w pamięci ostatnie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestii budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD, musimy przyznać, że jesteśmy zaniepokojeni. Wnioskując do NSA Rzecznik stanowczo opowiedział się za stanowiskiem, które przyjmuje, że organy nadzoru budowlanego uprawnione są do szerokiego nadzoru obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia bądź zgłoszenia. W myśl tej linii interpretacyjnej nadzór może obejmować nie tylko podstawowe kryteria budowli (jak w przypadku altan ogrodowych – powierzchnia i wysokość), ale i wiele innych takich, czasem bardzo szczegółowych i restrykcyjnych. Co może to oznaczać dla działkowców?

Otóż organ nadzoru budowlanego może w konsekwencji nawet nakazać rozbiórkę altany działkowej, której wymiary zgodne są co prawda z ustawowymi parametrami dotyczącymi powierzchni i wysokości, ale została ona wzniesiona na przykład wbrew zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo nie spełnia warunków zawartych w rozporządzeniu określającym warunki techniczne budowli. Jeżeli bowiem Naczelny Sąd Administracyjny zgodzi się ze stanowiskiem Rzecznika – będzie to oznaczało w praktyce konieczność spełnienia przez altany działkowe wszystkich warunków i kryteriów, które przewidziane są w przepisach dla budowli wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Altany działkowe zaś zdecydowanie nie należą do obiektów, które spełniają i kiedykolwiek miały spełniać surowe warunki odnoszące się przecież głównie do budynków mieszkalnych. Altany, co wynika z samej idei ogrodnictwa działkowego i co było wielokrotnie podkreślane na przestrzeni ostatnich miesięcy - są niewielkimi obiektami, służącymi jedynie rekreacji, wypoczynkowi i przechowywaniu niezbędnych na działce narzędzi. Proces ich stawiania celowo został odformalizowany i ułatwiony.

Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich wydaje się tego problemu zupełnie nie dostrzegać pragnąc objąć nadzorem budowlanym obiekty, które tradycyjnie i z praktycznego punktu widzenia – reglamentacją taką nie były obejmowane. Dość łatwo dostrzec tu analogię z nie tak dawnym przecież wyrokiem NSA, który zdyskwalifikował altany murowane, mimo że spełniały parametry ustawowe dotyczące powierzchni, stając się powodem wniesienia przez PZD inicjatywy obywatelskiej, zakończonej nowelizacją prawa budowlanego.

 Z powyższych powodów Prezydium OZŚ PZD w Kielcach wyraża swoje negatywne i krytyczne stanowisko wobec uzasadnienia wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich i jego działań, które wydają się nie mieć wiele wspólnego ze staniem na straży praw i wolności obywateli. Po raz kolejny Rzecznik pokazuje, że jego inicjatywy – podejmowane z mało jasnych pobudek i przyczyn – przyczyniać się raczej mogą do ograniczania i zachwiania tych praw niż do ich realizacji. Prezydium OZŚ PZD w Kielcach występuje więc do Pana Rzecznika z prośbą o weryfikację swojego stanowiska i dogłębną analizę zagadnienia, które może stać się przyczyną kłopotów i nieszczęść setek obywateli – działkowców, a w efekcie – o wycofanie przedmiotowego wniosku.

           

Prezydium 

Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio