Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował OZ w Częstochowie - 30.05.2016

W  dniu  23  maja  2016  roku  w  siedzibie  okręgu  obradował  Okręgowy  Zarząd  PZD w  Częstochowie  przy  obecności  16  z  21  członków  co  stanowiło 76,2 %.  Prezes  Okręgu  powitał  przybyłych  członków  oraz  Przewodniczącego  Okręgowej  komisji  rewizyjnej  Pana  Eugeniusza  Berskiego  oraz  Gł.  Księgowego  OZ  Teresę  Dobosz.  Prezesa   PZD  reprezentował  członek  Prezydium  KR  Józef  Noski  Prezes  okręgu  Śląskiego.  Wśród  tematyki  posiedzenia  była  aktualna  sytuacja  działkowców  i  Związku,  przyjęcie  zbiorczego  sprawozdania  finansowego  z  ROD  za  2015  rok,  zbiorczych  preliminarzy  finansowych ROD  na  2016,  informacji  w  sprawie  kampanii  sprawozdawczej  w  2016  roku  oraz  informacji  w  sprawie  realizacji  programu  powszechnego  przeglądu  zagospodarowania  ROD  i  działek  w  2016 roku.

Omawiając  aktualną  sytuację  ogrodów  i Związku  omówił  Prezes  okręgu  Andrzej  Wosik   zwrócił  szczególną  uwagę  na  wniosek  Rzecznika  Praw  Obywatelskich  w  sprawie  budownictwa  ponadnormatywnego  na  działkach  w  ROD,  zabezpieczenie  praw  działkowców,  spraw  związanych  z  inwestycjami  w  ROD  oraz  poinformował  o  Pikniku  Samorządowym,  w  którym  działkowcy  w  dniu  29.05.2016  roku  wezmą  aktywny  udział.

Józef  Noski  w  uzupełnieniu  wystąpienia  Prezesa  okręgu  Andrzeja  Wosika  poruszył  sprawę  małej  znajomości  przez  działkowców  podstawowych  dokumentów  jakimi  są  Statut  PZD  i  regulamin  co  skutkuje  wieloma  skargami  z  rod.  Ponadto  poruszył  sprawę  budownictwa  altan  w  ROD.  PZD  dokonało  analizy  wniosku  RPO z  której  wynika,  że  altany  ponadnormatywne  stają  się  samowolami  budowlanymi.  Należy  aktywnie włączyć  się  w  pisanie  do  RPO  o  wycofanie  swojego  wniosku.  Kolejnym  tematem  była sprawa  rozwoju  funkcji  prospołecznych    ogrodów  oraz  realizację  zadań  inwestycyjno-remontowych  w  ROD  w  2015  roku.  Podsumowując  wystąpienie  przypomniał  o  możliwości  wyodrębniania  się  ogrodów  ze  struktur  PZD  ponieważ  minął  okres  dwuletni.

W  kolejnym  punkcie  obrad  Główny  Księgowy  OZ  Teresa  Dobosz  szczegółowo  przedstawiła  i  omówiła  zbiorcze  sprawozdanie  finansowe  wraz  z   bilansem  z  ROD  za  2015  rok  oraz  zbiorczy  preliminarz  finansowy  z  ROD  na  2016  rok.

Przewodniczący  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  kol.  Eugeniusz  Berski  zapoznał  uczestników  posiedzenia  z  oceną  dokumentów  finansowych  ROD  dokonaną  przez  komisję.

Sekretarz  Okręgu  Adam  Więcławik  zapoznał  z  informacją  dotyczącą  odbytej  kampanii  sprawozdawczej  w  ROD  w  2016  roku  oraz  przeprowadzenia  powszechnego  przeglądu  zagospodarowania  ROD  i  działek  w  ROD  w  2016  roku.

W  sprawach  różnych  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik  omówił  sprawy  dotyczące  możliwości  pozyskiwania  środków  na  inwestycje w  ogrodach,  przyznania  środków  przez  Miasta  Częstochowę  dla  ROD,  organizacji  pikniku  Samorządowego  w  dniu  29.05.2016  roku,  obchodów  Okręgowych  Dni  Działkowca  w  sierpniu  2016  roku  oraz  pożyczek  z  FS.

Okręg  przyjął  3  uchwały  w  sprawach  przyjęcia  zbiorczego  sprawozdania  finansowego  z  ROD,  zbiorczego  preliminarza  finansowego  z  ROD  oraz  kampanii  sprawozdawczej  w  ogrodach.

 

Opracował:

Sekretarz OZ w Częstochowie Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.