Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

VI posiedzenie OZ PZD w Koszalinie - 30.05.2016

W dniu 24 maja 2016 roku obradował Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie.

Głównymi tematami obrad była ocena sytuacji w Związku i ogrodach okręgu, ocena odbytych walnych zebrań sprawozdawczych, omówienie zadań w zakresie zapobiegania budownictwu ponadnormatywnych altan oraz zamieszkiwania na działkach. Omówiono również wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich  do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgowego Zarządu PZD Marian Sekulski.    W obradach wziął udział Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców Tadeusz Jarzębak, którego zebrani powitali szczególnie gorąco.

Realizując porządek obrad Prezes Marian Sekulski przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności okręgu w okresie od ostatniego posiedzenia okręgowego zarządu. W swoim wystąpieniu Prezes OZ  podkreślił złożoność zadań realizowanych przez okręgowy zarząd, których realizacja wymagała szczególnego zaangażowania i znacznego wysiłku organizacyjnego.

W ramach dyskusji po wystąpieniu Prezesa OZ , Tadeusz Jarzębak Wiceprezes PZD przedstawił ocenę sytuacji w Związku, problematykę zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego, postępowania w zakresie zdobywania funduszy unijnych i samorządowych na realizacje zadań infrastrukturalnych w ROD oraz sytuację, która powstała po złożonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnioski dotyczącego nadzoru budowlanego wobec obiektów niewymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. W ocenie dyskutantów sprawa ta jest, czy też będzie bardzo niebezpieczna z punktu widzenia działkowca, prawa własności do altan, groźba masowej delegalizacji altan chociażby z powodu, że na danym terenie posadowienia ogrodu nie można wznosić budynków, bo tak stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wniosek RPO został oceniony negatywnie, czemu zebrani dali swój wyraz w podjętym stanowisku.

W ramach posiedzenia powołano i przeszkolono  komisje przeglądowe do realizacji powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów.  Omówiono przebieg walnych zebrań sprawozdawczych podkreślając w szczególności błędy jakie występowały i występują w dokumentacji walnych zebrań.

Omówiono i zaakceptowano ogólne założenia organizacyjne Okręgowych Dni Działkowca, które zostaną zorganizowane przy współudziale Urzędu Miejskiego w Połczynie Zdroju w dniu 13 sierpnia 2016 roku.

Głowna księgowa okręgu przestawiła zebranym zbiorcze bilanse ROD za 2015 rok i preliminarze budżetowe na 2016 rok. Pani księgowa podkreśliła stabilność finansów w ROD oraz postęp w jakości przedstawianych sprawozdań, aczkolwiek  pozostało w tej materii jeszcze wiele do zrobienia.

Na zakończenie obrad zebrani przyjęli szereg uchwał regulujących funkcjonowanie okręgu i ogrodów.

Na zakończenie obrad Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak i Prezes OZ Marian Sekulski złożyli wszystkim działkowcom okręgu najlepsze życzenia z okazji doniosłego jubileuszu 35 lecia powstania PZD.

 

Ryszard Nowak

Dyrektor Biura OZ w Koszalinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.