Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z rzeszowskich ROD spotkali się z Panią Poseł Krystyną Wróblewską - 30.05.2016

W dniu 23 maja 2016 r. przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w Rzeszowie spotkali się z Panią Krystyną Wróblewską, posłem na Sejm (PiS).

Głównym tematem spotkania było przedstawienie aktualnej sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców powstałej w wyniku działań Rzecznika Praw Obywatelskich. Poprzednie wystąpienia RPO do Ministra Budownictwa i Infrastruktury oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierające wniosek o zmianę przepisów ustawy o ROD pod kątem umożliwienia zamieszkiwania w ponadnormatywnych altanach na działkach wywołały zaniepokojenie wśród działkowców. Skierowany przez RPO w dniu 18 kwietnia 2016 r. wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie stosowania nadzoru budowlanego wobec obiektów nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę dotyczy tym razem wszystkich altan działkowych. Szczególne niebezpieczeństwo tkwi w zgłoszonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich konieczności ujęcia ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z zapisami dopuszczającymi lokalizację altan działkowych. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia NSA działkowcy mogliby zostać  zmuszeni do rozbiórki altan działkowych, a w przypadku częściowej likwidacji prowadzonej w ogrodzie, zostaliby pozbawieni odszkodowania za wybudowane na działkach altany.
Pani Poseł wykazała zainteresowanie przedstawionym tematem i zobowiązała się do udzielenia działkowcom pomocy poprzez podjęcie wspólnych działań w celu wpisania jak największej liczby ogrodów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z korzystnymi zapisami dotyczącymi altan.

W trakcie spotkania poruszono również temat pozyskiwania dla rodzinnych ogrodów działkowych środków finansowych z programów unijnych, wojewódzkich i ochrony środowiska na rozwój i modernizację infrastruktury ogrodowej. Przedstawione zostały również założenia programu ogrodów otwartych dla społeczności lokalnych.

Pani Poseł oznajmiła, że nie posiada wiadomości odnośnie prowadzenia jakichkolwiek prac dotyczących zmiany przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zapewniła jednocześnie, iż działkowcy nadal mogą liczyć na poparcie ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości.
 
Witold Majchrowicz
OP PZD Rzeszów

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.