Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Podlaskiego - 25.05.2016

W dniu 23 maja 2016 r. w siedzibie OZP PZD w Białymstoku odbyło się V w kadencji zebranie Okręgowego Zarządu Podlaskiego. W posiedzeniu uczestniczyła przedstawicielka Krajowej Rady - Pani Wioletta Zaleska, która przedstawiła aktualną sytuację oraz bieżące problemy, z którymi boryka się PZD. Informacja dotyczyła m. in. kontrowersyjnego ostatnio tematu, jakim jest wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Została także omówiona jedna z najnowszych uchwał Prezydium Krajowej Rady - uchwała nr 145/2016 z dn. 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku". Ważną kwestią jaka została także poruszona było pozyskiwanie środków z dotacji unijnych. 

     Kolejnym punktem posiedzenia było wstępne podsumowanie przebiegu kampanii sprawozdawczej w ROD. Niestety, z powodu tego, że część ogrodów wciąż zwleka z przesłaniem dokumentacji z walnych zebrań, dokładne podsumowanie niniejszego tematu było w tym momencie nie możliwe. 

    Na zebraniu OZ Podlaskiego w dn. 23 maja nastąpiło także przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD za 2015 r. oraz przyjęcie zbiorczego preliminarza finansowego z ROD na 2016 r. Przedstawiająca oba zagadnienia Główna Księgowa OZ zwróciła także uwagę na to, że w ROD wzrosły opłaty ogrodowe, co spowodowane jest głównie tym, że koszty utrzymania i bieżącej działalności ogrodów stają się coraz wyższe.

     Osoby uczestniczące w posiedzeniu otrzymały także pełną informację w sprawie regulacji tytułów do gruntów ROD na podstawie art. 76 i 75 ustawy o ROD. Mogli się dowiedzieć m. in., że prognozy dotyczące ewentualnego otrzymania decyzji stwierdzających nabycie użytkowania przedmiotowych gruntów są pozytywne. Omówione zostały także sytuacje, w których OZ stara się o uzyskanie tytułów do gruntów, głównie użytkowania wieczystego, w inny sposób niż wnioski na podstawie art. 76 lub 75.

      Tematem obrad OZ były także częściowe likwidacje ROD. W Okręgu Podlaskim największy problem dotyczy obecnie częściowej likwidacji ROD "Jutrzenka" w Białymstoku, która ma miejsce w związku z budową ulicy Sitarskiej. Uczestnicy zostali także poinformowani o planowanej w związku z budową Trasy Niepodległości likwidacji części ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku. Miałaby ona objąć ok. 1,8 ha oraz ponad 40 działek rodzinnych. OZ Podlaski poinformował, że na bieżąco monitoruje sprawę i zgłasza swoje zastrzeżenia do projektu, gdyż nie zgadza się z tak wyznaczoną trasą.

   Sprawami, które również podlegały obradom OZ były wolne i niezagospodarowane tereny w ROD oraz działania OZP w temacie budownictwa ponadnormatywnego. Pomimo, że nie są to w Okręgu Podlaskim problemy o dużym nasileniu, OZP PZD postanowił, zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady, podjąć działania w tym temacie, przy czym zwracając największą uwagę na odpowiednie przygotowanie zarządów ROD do zapobiegania powstawaniu problemów związanych z budownictwem normatywnym.  

       Uczestnicy obrad zostali również poinformowani o działaniach Okręgu w kierunku pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inwestycje w ROD. OZ Podlaski wykazał, że nie jest w tej kwestii bezczynny i przedstawił projekt pozyskania pieniędzy z funduszy unijnych na panele fotowoltaniczne. Zostało omówione także pozyskiwanie środków z budżetów lokalnych.

    Na zebraniu OZ Podlaskiego przedstawiono również informacje o konkursach okręgowych w 2016 r., ich zasadach oraz warunkach, które należy spełnić aby wziąć w nich udział.

         Członkowie Okręgowego Zarządu Podlaskiego mieli także okazję do wzięcia udziału w dyskusjach, które dotyczyły najczęściej spotykających ich problemów oraz wszelkich interesujących ich kwestii. Na prośbę uczestników zostało także omówione podejście OZ Podlaskiego do anonimowych zgłoszeń, które zazwyczaj dotyczą działalności zarządów ROD.

Martyna Kuźnicka, inspektor terenowo-prawny

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.