Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezesi dwóch Okręgowych Zarządów PZD wspólnie u Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego - 25.05.2016

W dniu 23.05.2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Toruńsko – Włocławskiego i Bydgoskiego Polskiego Związku Działkowców z Wicewojewodą Kujawsko – Pomorskim Józefem Ramlau oraz dyrektorem Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofem Dulskim. Prezes OZ PZD  w Toruniu - Piotr Gadzikowski wraz z kierownikiem biura Anną Bołądź oraz Panią Prezes OZ PZD w Bydgoszczy – Barbarą Kokot przedstawili Panu Wojewodzie główne problemy nurtujące w ostatnim czasie nasze środowisko tj. po pierwsze: zamieszkiwanie  i ponadnormatywne budownictwo na działkach.

 

 

od lewej: Wicewojewoda Kuj. - Pom. Józef Ramlau, Dyrektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Dulski, Prezes OZ PZD w Bydgoszczy Barbara Kokot, Prezes OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego Piotr Gadzikowski

Zwrócono również uwagę na niekorzystne dla PZD i dla działkowców skutki meldowania na działkach – co było praktyką poprzedniej pani wojewody. Przede wszystkim daje to nielegalnym  mieszkańcom poczucie przyzwolenia na zamieszkiwanie przez organy państwowe, a po drugie uniemożliwia staranie się o lokal socjalny dla osób bezdomnych. Dla zarządów ogrodów działkowych jest to ogromna uciążliwość ze względu na brak wsparcia organów państwowych i samorządowych w egzekwowaniu prawa przez Polski Związek Działkowców. Wskazano także na opieszałość nadzoru budowlanego w prowadzeniu postępowań wobec ponadnormatywnych altan i w wykonywaniu rozbiórek zastępczych, w sytuacji, gdy ich właściciele nie wykonują decyzji PINB. Prezes p. Gadzikowski nawiązał również do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które może skutkować stwierdzaniem samowoli budowlanych w przypadku altan położonych na terenach objętych innymi zapisami w planach zagospodarowania przestrzennego - niż zieleń działkowa. Pan Wicewojewoda był poruszony opisanymi problemami, prosił także o omówienie przyczyn tych zjawisk i propozycji wspólnych rozwiązań. Sugerował konieczność ścisłej współpracy samorządów lokalnych z urzędem wojewódzkim, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się niekorzystnych zjawisk w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

 

 
 Kolejnym aspektem omawianym z p. Józefem Ramlau była możliwość pozyskiwania funduszy ze środków krajowych i UE na rozwój i modernizację ROD. Przedstawiciele PZD wskazali na brak odpowiednich programów w projektach realizowanych w bieżącym roku, z których ogrody działkowe mogłyby skorzystać, chcąc poprawić stan infrastruktury ogrodowej oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania techniczne. Przedstawione zostały główne potrzeby ROD i podkreślono konieczność włączenia ich do programów realizowanych w formie dotacji. Dyrektor Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jako były działkowiec – zauważył konieczność opracowania ogólnopolskich rozwiązań poruszonych spraw poprzez dotarcie do posłów np. p. Ewy Kozaneckiej z Komisji Infrastruktury.
 
Podczas rozmowy nakreślone zostały najważniejsze sprawy, nurtujące Polski Związek Działkowców, który jak zawsze dba o interesy swoich członków, aby w spokoju i w dobrych warunkach mogli spędzać czas na swoich działkach. Liczymy na owocną współpracę z nowymi władzami województwa Kujawsko – Pomorskiego  i na stały kontakt między Okręgowymi Zarządami położonymi na tym terenie.
 
Opracowanie:
Kierownik Biura OZ PZD w Toruniu
mgr inż. Anna Bołądź

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.