Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD "Bukowina" w Szczecinie popiera inicjatywę powszechnego przeglądu działek w ROD - 25.05.2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im Bukowina w Szczecinie w pełni popiera stanowisko KR w sprawie przeprowadzenia  powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek w ROD. Mimo, że zawsze obowiązywał wszystkie ogrody i działkowców regulamin, który wskazywał prawidłowość zagospodarowania działki, to jednak w każdym ogrodzie znajdujemy większe lub mniejsze nieprawidłowości oraz dostrzegamy potrzebę poprawy stanu infrastruktury ogólnej ogrodu.

Przeprowadzenie przeglądu ogrodów i działek w zakresie ich prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD, obowiązującymi przepisami  i polityką Związku da nam  pełny obraz tego co posiadamy i co powinniśmy poprawić lub zmienić. Przyczyni się również do podjęcia  właściwych kierunków przyszłych działań,  do podjęcia właściwych kroków w celu wyeliminowania tego co nie powinno mieć miejsca i uwypukli nam  własne potrzeby.

Zmieniły się funkcje ogrodu, zmieniają się  nasze potrzeby, nie wystarczy dziś postrzegać ogrodu z perspektywy własnego ogródka, musimy  ogrody postrzegać w szerszym kontekście, jako dobro całego społeczeństwa, dopiero wtedy mamy szansę na istnienie i  rozwój  rodzinnego ogrodnictwa działkowego.

W pełni zdajemy sobie sprawę, że przed nami wiele pracy do wykonania, ogrom pracy wykona okręg, ale też wiemy, że jest to konieczne i wszyscy dołożymy starań aby postawione przed nami zadanie wykonać w terminie, w całości.

Prezes Zarządu Ewa Rogala 

Członek Zarządu Edward Paluch

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.