Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Kolegium Prezesów osiedla Prądy w Bydgoszczy - 25.05.2016

Dnia 19 maja odbyło się kolejne posiedzenie Kolegium Prezesów osiedla Prądy. W spotkaniu udział wzięło 16 Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Z ramienia Prezydium Okręgowego Zarządu PZD udział wzięła Prezes OZ Barbara Kokot oraz opiekun w/w Kolegium Urszula Walusiak.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące tematy:

  • Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego nadzoru budowlanego wobec obiektów nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Pani Prezes Barbara Kokot szczególno omówiła treść Wniosku oraz zapoznała zebranych ze Stanowiskiem KR PZD z dnia 18 maja 2016r.
  • Następnym tematem szeroko omawianym i dyskutowanym był Protokół dotyczący powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016r. Protokół ten został zatwierdzony Uchwałą KR nr 145/2016 w dniu 11 maja 2016r.

Prezes OZ zwróciła się do zebranych o włączenie członków zarządu oraz instruktorów ogrodowych do przeprowadzenia powszechnego przeglądu. Prezesi ROD ze zrozumieniem przyjęli nowe zadania, twierdząc że jednym problemem będzie dotrzymanie terminu tj. do dnia 31 sierpnia 2016r.

Na spotkanie Kolegium został zaproszony przedstawiciel „Pro- Natury” przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. Było wiele stwierdzeń krytycznych co do częstotliwości opróżniania kontenerów, ale były też pozytywne opinie. Podczas szerokiej dyskusji wypracowano kompromis i uzgodniono warunki zadawalające obie strony.

Na zakończenie Prezes OZ Barbara Kokot podziękowała Pani Ewie Grzybowskiej (pełniącej funkcję sekretarza Kolegium) za dotychczasową pracę.

Opr. Opiekun Kolegium Prezesów
Urszula Walusiak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio