Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Sztandar dla ROD im. Zofii Urbanowskiej w Koninie - 24.05.2016

Uchwałą Nr 5/VI/2016 z dnia 22 marca 2016 roku Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców na podstawie Uchwały nr 4/IX/2009 z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie sztandarów w Polskim Związku Działkowców nadała sztandar Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Uroczystość wręczenia sztandaru, która odbyła się w dniu 21 maja 2016 roku w czasie odbywającej się Konferencji Sprawozdawczej Delegatów ROD, rozpoczęła się odegraniem hymnu „Zielona Rzeczpospolita”

Wręczenia sztandaru w imieniu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców i Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego dokonał Członek Krajowej Rady, Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu Pan Jerzy Wdowczyk. W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu Delegatów Ogrodu na Konferencję, radni Rady Miejskiej Konina, Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu Pan Mirosław Bartkowiak oraz St. Instruktor Ogrodniczy Pan Kazimierz Dominiak oraz kilku prezesów ROD z Konina.

Prezes Jerzy Wdowczyk wręczając sztandar Prezesowi ROD im. Zofii Urbanowskiej Panu Mieczysławowi Miłkowskiemu przekazał życzenia od Prezesa Związku i Krajowej Rady, co zostało przyjęte z zadowoleniem i gromkimi oklaskami.

Po wręczeniu sztandaru Ogrodowi Prezes OZ PZD udekorował sztandar odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” przyznaną Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu  przez Prezydium Krajowej Rady w dniu 31 sierpnia 2013 roku.

Rodzinny Ogród Działkowy jest dużym ogrodem o powierzchni 51.7340 ha, gdzie funkcjonuje 1326 działek. ROD jest dobrze zarządzanym i zorganizowanym ogrodem działkowym, który swoją działalnością wywiera pozytywny wpływ na pozostałe ogrody działkowe w rejonie Konina.

Zarząd ROD i działkowcy byli zaangażowani i aktywnie uczestniczyli w działaniach dotyczących obrony Polskiego Związku Działkowców i przyczynili się do uchwalenia nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez liczne zbieranie podpisów na listach poparcia obywatelskiego projektu ustawy oraz przez aktywny udział w manifestacjach.

Po uroczystym wręczeniu sztandaru odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Delegatów ROD, która przyjęła sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2015 rok oraz przyjęła uchwały w sprawie planu pracy i opłat na 2016 rok.

 

                                                                                     Dyrektor Biura

                                                                                    

                                                                                     Jerzy Wdowczyk

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio