Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Bydgoszcz dofinansuje ogrody działkowe - 24.05.2016

Rada Miasta Bydgoszczy zatwierdziła dotacje celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych oraz jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej. To dla kilkudziesięciu bydgoskich ogrodów działkowych niezwykle dobra wiadomość. Mimo iż potrzeb w ogrodach jest znacznie więcej, to cieszy sam fakt, iż miasto dostrzega te potrzeby i chce partycypować w unowocześnianiu infrastruktury ogrodów działkowych.

Choć ogrody działkowe znajdują się na terenach miejskich i służą nie tylko samym działkowcom, ale także społecznościom lokalnym, to prawdziwym wyzwaniem jest zdobycie z budżetów gmin środków na ich rozwój. Jak pokazuje podsumowanie inwestycji i remontów w ROD w 2015, jakie przygotowała Krajowa Rada PZD (czytaj więcej w komunikacie KR PZD w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2015), środki zewnętrzne w stosunku do wartości realizowanych w ogrodach inwestycji nie przekraczają nawet 3%. Jednak wysiłki i poświecenie działaczy PZD sprawia, że miasta powoli przekonują się, że inwestycje w ROD to nie zbędny wydatek, ale rzeczywista potrzeba, której nie da się nieustająco spychać na koniec niekończącej się kolejki ważnych inwestycji miejskich.

Okazuje się, że coraz więcej miast docenia rolę i zdania, jakie w środowisku miejskim pełnią ogrody działkowe. Niestety, te przypadki to wciąż jedynie pojedyncze wyjątki, a nie reguła, jednak ta perspektywa powolutku, z roku na rok zmienia się. Pozostaje mieć nadzieję, że miasta takie jak Bydgoszcz, w niedługim czasie staną się przykładem lub wzorem do naśladowania dla innych samorządów lokalnych.

Kanalizacja to pierwszy krok w budowaniu nowoczesnych ROD, które dbają o ochronę środowiska naturalnego. - Dla nas jest ważne, że są jakiekolwiek pieniądze w budżecie miasta przeznaczone dla ogrodów i że będzie można z tych pieniędzy skorzystać. Oczywiście, zapotrzebowanie byłoby dużo większe, ale mamy świadomość, że miasto daje tyle, ile może dać - uważa Barbara Kokot, prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy. Na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta kwotę aż 300 tysięcy złotych.

Projekt uchwały Rady Miasta wskazuje, że pierwszeństwo w przyznawaniu środków będą miały ogrody zlokalizowane w rejonie dwóch bydgoskich ujęć wody pitnej. Wnioski kierowane do prezydenta miast należy składać do 30 czerwca br.. Pod ocenę brany będzie m.in. czynnik ekologiczny, tj. liczba działek przyłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Informacja o kwotach przyznanych dotacji opublikowana zostanie do końca sierpnia br. Wiadomo, że miasto zwróci działkowcom ok. 30% kosztów wykonania inwestycji, lecz nie więcej niż 500 zł w przeliczeniu na jedną przyłączoną do kanalizacji działkę. Dlatego niezbędna jest partycypacja w inwestycji samych działkowców, jednak w środowisku działkowym taka wola inwestycji istnieje i z pewnością oblicze bydgoskich ogrodów działkowych będzie się w bieżącym roku mocno zmieniać.

Przyznanie dofinansowania dla ogrodów działkowych jest możliwe dzięki ustawie o ROD z 13 grudnia 2013r, która przewidziała możliwość dotacji celowych z budżetów miast dla stowarzyszeń ogrodowych powołanych wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przykład Bydgoszczy pokazuje, że miasta są w stanie i mogą partycypować w inwestycjach przeprowadzanych w ROD. Potrzeba jednak ogromnej pracy zarządów ROD i samych ludzi, by marzenia i idee przeobrażać w rzeczywistość za pomocą pieniędzy z budżetów gmin.

AH

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio