Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada prezesów zarządów ROD z Torunia i jego rejonów - 23.05.2016

19 maja 2016 roku odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów zarządów rodzinnych ogrodów działkowych miasta i rejonu Torunia. Naradę otworzył i przywitał wszystkich przybyłych, Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – Piotr Gadzikowski. Z ramienia władz OZ PZD w szkoleniu udział brała Wiceprezes OZ PZD – Teresa Podlas Kozłowska, oraz Skarbnik OZ PZD – Maria Piotrowska, a także kierownik biura OZ PZD – Anna Bołądź. W spotkaniu a dokładniej pierwszej jego części udział brał Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Straży Miejskiej w Toruniu – Jarosław Pruszkowski. Przedstawiciel Straży Miejskiej wprowadził zebranych w temat mających odbyć się w Toruniu ćwiczeń wojsk NATO o kryptonimie „Anakonda 2016”. Chodzi bowiem o ostrzeżenie działkowców ogrodów, w których pobliżu a nawet bezpośrednim sąsiedztwie będą odbywały się ćwiczenia wojsk desantowych. Widok przemieszczających się komandosów w mundurach mógłby wywołać u niektórych osób stany lękowe, dlatego koniecznym jest uprzedzenie o takich możliwościach napotkania „zielonych ludzików” w pobliżu ogrodów. Po przedstawieniu problemu i planach związanych z zamknięciem niektórych ulic, przedstawiciel Straży Miejskiej opuścił zebranie.

 

        I.            Sytuacja społeczno – polityczna w kraju i PZD.
Prezes OZ PZD przedstawił sytuację jaka obecnie zarysowuje się wokół naszego Związku. Przedstawiając jednocześnie najnowsze wiadomości z prac Krajowej Rady PZD ale też i z tego nad czym pracuje Prezydium OZ PZD. odrębnym rozdziałem tego punktu było przedstawienie działań Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), który chyba za punkt honoru, obrał sobie zaszkodzenie działkowcom i to nie tylko tym z PZD. Absurdalne i irracjonalne wyciąganie wniosków z zapisów Prawa budowlanego przez RPO uderza bezpośrednio w kilkuset tysięczną rzeszę działkowców, a dokładniej rzecz ujmując w altany przez nich posiadane. Słowa z sali były bardzo mocne i dosadne w swojej treści. Wystarczy tylko powiedzieć, że tuż po zakończeniu narady szkoleniowej cztery zarządy rod wystosowały stanowiska i petycję w odniesieniu do poczynań pana Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich.

      II.            Walne zebrania w ROD – wstępna ocena i wnioski.
Pani Anna Bołądź – kierownik biura OZ PZD, przedstawiła zebranym wstępna ocenę przebiegu kampanii sprawozdawczej w toruńskich ogrodach. Przy okazji zapoznała prezesów rod z napotykanymi błędami w uchwałach walnych zebrań. Na uwagę zasługuje fakt, że błędów jest o wiele mniej aniżeli w roku ubiegłym, co może świadczyć o pozytywnym wpływie szkoleń organizowanych w tym celu.

    III.            Zamieszkiwanie w ROD oraz samowole budowlane.
Piotr Gadzikowski – Prezes OZ PZD omówił sytuację w okręgu odnośnie problemu stałego zamieszkiwania i jego skali. Samowola budowlana, czyli budowanie lub rozbudowywanie altany do rozmiarów przekraczających dozwolone w ustawie Prawo budowlane, niestety ściśle powiązane jest z przypadkami stałego zamieszkiwania. Prezes OZ zapoznał zebranych z przyjętymi przez Krajową Radę PZD jak również Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski, krokami prawnymi zmierzającymi do zahamowania tego problemu, który w miarę czasu powinien zostać całkowicie wyeliminowany z przestrzeni ogrodów działkowych.

   IV.            Otwarty Program Rozwoju ROD oraz Program „ROD XXI wieku”.
Przy omawianiu tego punktu szkolenia, Anna Bołądź i Piotr Gadzikowski wspólnie przypomnieli zebranym założenia obu programów, zwracając uwagę, iż programy te wzajemnie się uzupełniają, dając przy okazji wskazówkę dla zarządów rod co można w ogrodzie zorganizować i skąd na to pozyskać środki finansowe. Rozwijając tematykę, prowadzący przypomnieli o ogłoszonych konkursach na szczeblu krajowym jak i okręgowym. Konkursy na „Wzorową działkę”, „Wzorowy ogród”, „Ogród widziany oczami dziecka” oraz „Wzorowa altana”. Przy okazji, Prezes OZ PZD skierował do zebranych apel, aby jak najszybciej zareagowali na jedno z ostatnich pism mówiące o konieczności aktualizacji listy osób powołanych do Społecznej Służby Instruktorskiej. Taka weryfikacja jest niezbędna aby dobrze wypełnić uchwałę nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie „Powszechnego przeglądu działek”. Pan Piotr Gadzikowski zwrócił się z prośbą aby ogrody bardziej zaangażowały się w sprawy medialne poprzez nadsyłanie materiałów, które zostałyby zamieszczone na stronie internetowej okręgu. Dla najbardziej zaangażowanych Prezes obiecał ufundować cyfrowy aparat fotograficzny.

     V.            Powołanie Kolegium Prezesów miasta i rejonu Torunia.
W Toruniu zostały swego czasu powołane do życia dwa Kolegia prezesów rod, dzieląc miasto na prawo i lewobrzeżną część. Z upływem czasu, kreatywność i zapał w obu kolegiach wygasł, stąd też, Prezydium OZ PZD podjęło uchwałę o konieczności ich rozwiązania, a w zamian powołać jedno obejmujące całe miasto i okoliczne mniejsze miejscowości. Przewodniczącym Kolegium Prezesów miasta i rejonu Torunia został Pan Andrzej Samerek, Prezes Zarządu ROD „Wisełka” w Toruniu. Pan Andrzej to bardzo aktywny działacz PZD i ogromny społecznik udzielający się dla dobra działkowców.
 
 
Teresa Podlas-Kozłowska, Wiceprezes OZ Toruńsko - Włocławskiego

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio