Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Życzenia z okazji 35-lecia PZD od Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łodzi - 23.05.2016

                                                                                          Łódź, dnia 18.05.2016 r.

 

                                                      Szanowny Pan

                                                      Eugeniusz Kondracki

                                                      Prezes

                                                      Polskiego Związku Działkowców

                                                      Warszawa

 

 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Łodzi przesyłają na Pana ręce dla wszystkich polskich działkowców serdeczne pozdrowienia i gratulacje z okazji 35 rocznicy powstania naszego Związku.

W ciągu tych wszystkich lat Krajowa Rada PZD kierowana przez Pana Prezesa wykonywała ogromną pracę tak w dziedzinie legislacyjnej i organizacyjnej oraz przede wszystkim w zakresie obrony praw działkowców.

Największe zdobycze naszego Związku nie byłyby możliwe bez udziału takiego działacza jak Pan Prezes.

Dzięki Pana osobistej determinacji i nieustępliwości zawsze przez te 35 lat udawało się obronić działkowców i nasz Związek przed zakusami likwidacji.

Stwierdzamy, że Pana wysiłek dla zachowania stanu prawnego, zachowania w jedności ruchu ogrodnictwa działkowego, jego dorobku i znaczenia dla polskiego społeczeństwa jest dowodem, że Polski Związek Działkowców działa w interesie społecznym i na rzecz ochrony środowiska naturalnego, dla dobra ogółu broniąc i chroniąc interesy każdego działkowca.

Za to wszystko należą się Panu Prezesowi i naczelnym organom Związku słowa uznania.

Jednocześnie prosimy przyjąć nasze serdeczne życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

 

Z wyrazami szacunku

 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Łodzi

 

Przewodnicząca – Jadwiga Drzewiecka

Z-cy Przewodniczącej – Grażyna Mielczarek i Halina Wróbel

Sekretarz – Sabina Matuszewska

Członkowie – Mirosława Cichowska, Włodzimierz Grzelak, Ewa Siennicka, Tomasz Ściborek i Elżbieta Wroniecka

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio