Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Współpraca OZ w Poznaniu z policją w sprawie bezpieczeństwa w ROD - 18.05.2016

W dniu 16 maja 2016 r.  w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Mazurka w Poznaniu odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z Komendantem  Policji Miasta Poznania, Komendantami  Komisariatów Policji  miasta Poznania, miast i gmin powiatu poznańskiego  oraz  kierownikami referatów dzielnicowych.

Okręgowy Zarząd PZD  w Poznaniu reprezentował Prezes OZ  Zdzisław  Śliwa,  a  Komisję Bezpieczeństwa  Przewodniczący Komisji  Mariusz Zieliński. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący kolegiów Prezesów ROD miasta Poznania.

Podstawowym celem spotkania było omówienie zmian w przepisach prawa dotyczących ogrodów działkowych  oraz przedstawienie  warunków dalszej współpracy  w zakresie zapewnienia porządku  i bezpieczeństwa w ogrodach działkowych. Przedstawiciele policji przekazali swoje uwagi o ustalonych terenach zagrożenia przestępstwami i wynikających z tych zagrożeń  działań  w celu zapobieżenia przestępstwom i wykroczeniom.

Wspólne działanie  i współpraca  przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia. Koniecznym było także uzgodnienie numerów telefonów z dzielnicowymi i prezesami ROD.

Przyjęto zobowiązanie o zwiększenie  częstotliwości  spotkań dzielnicowych z  Zarządami ROD.

   

MZ

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.