Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dotacje dla ogrodów w okręgu pilskim - 16.05.2016

W okresie poprzedzającym nasze zebrania sprawozdawcze przeprowadziliśmy kampanię spotkań prezesów ROD z wójtami, burmistrzami i starostami oraz radnymi z poszczególnych powiatowych kolegiach prezesów. Na tych naradach prezentowany był projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wzorowana na uchwale ze Środy Wielkopolskiej).

W ostatnim okresie Rady w Czarnkowie, w Ujściu i we Wronkach przyjęły w/w Uchwały. Wcześniej podobną uchwałę przyjęła Rada Miasta i Gminy w Wyrzysku (treści uchwał na stronach internetowych w/w samorządów).
Na podstawie tych uchwał Rada Miasta i Gminy w Ujściu przyznała dotację z budżetu gminy w wysokości 10 tys. zł na nowe ogrodzenie ROD im. „Huta Szkła” a Rada Miasta i Gminy w Wyrzysku podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji w wysokości 6 tys. zł na remont altany biurowej w ROD „Pod Słonecznikiem”.
Z naszego rozeznania wynika, że wiele samorządów przygotowuje podobne rozwiązania i od naszej operatywności (Zarządów ROD i OZ PZD) zależeć będą efekty. Mamy nadzieję, że będziemy mogli w najbliższym okresie poinformować nasze środowisko o podjętych uchwałach.

Prezes OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.