Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD „Kościuszki” w Sandomierzu złożył wniosek do budżetu obywatelskiego - 13.05.2016

W Sandomierzu dobiegł końca termin na złożenie wniosków do budżetu obywatelskiego, który w tym mieście organizowany jest po raz trzeci. Miasto przeznaczyło na ten cel ok. pół miliona złotych. Mieszkańcy złożyli w sumie osiem propozycji, z czego jedna związana jest z ogrodem działkowym Kościuszki.

- Złożyliśmy do budżetu obywatelskiego projekt na zamontowanie oświetlenia o niskim poborze prądu z czujnikami ruchu i monitoringiem. Nasz projekt wpisuje się w miejski projekt zmierzający do poprawy bezpieczeństwa w mieście realizowany pod hasłem „Bezpieczne miasto, bezpieczna ulica, bezpieczne działki” – mówi prezes ROD „Kościuszkli” w Sandomierzu Józef Rękas. Pomysł poparła większość działkowców, którzy w kwietniu obecni byli na Walnym Zebraniu. W głosowaniu z pewnością poprą go nie tylko członkowie ROD, ale ich rodziny, sąsiedzi i przyjaciele ogrodów działkowych, którzy z niego korzystają.

W czerwcu br. w ogrodzie planowane jest zakończenie ostatniego etapu doprowadzenie energii elektrycznej oraz remont bramy. Jak podkreśla prezes ROD, wszystkie inwestycje w ogrodzie odbywają się przy ogromnym wsparciu ze strony władz lokalnych, które doceniają rolę ogrodów działkowych w mieście i są działkowcom bardzo przychylne. Ogród od kilku lat intensywnie modernizuje nie tylko ogrodową infrastrukturę, ale i tereny przyległe do ogrodu. Udało się posprzątać teren wokół ogrodu, a prezes ROD myśli już o stworzeniu przed ogrodem parkingu dla samochodów, nawet poprowadzeniu przez ogród ścieżki rowerowej w kierunku Gór Pieprzowych. O ile dotychczasowe inicjatywy cieszyły się poparciem działkowców, tak ze ścieżką rowerową jest znacznie trudniej. – Działkowcy obawiają się, że rowerzyści będą zaglądali im na działki i mają swoje obawy – mówi prezes Rękas.

Prezes ROD nawiązał także porozumienie ze Strażą Miejską i Powiatową Policją, dzięki której każdego dnia funkcjonariusze tych służb w ramach prewencji i poprawy bezpieczeństwa patrolują tereny ogrodu działkowego,  zarówno w dzień, jak i w nocy. – Efekty są bardzo widoczne. W 2014 roku mieliśmy 14 włamań, a w poprzednim roku zaledwie jedno – mówi Prezes Rękas. Montaż oświetlenia i monitoringu, a więc projektu złożonego w ramach budżetu obywatelskiego, byłaby znacznym ułatwieniem zarówno dla patrolujących ogród służb, jak i dla działkowców i mieszkańców, którzy odwiedzają teren tego ogrodu. ROD jest bowiem otwarty dla lokalnej społeczności przez cały dzień.

W myśl regulaminu budżetu, pomysły mają przyczyniać się do rozwoju Sandomierza i służyć ogółowi mieszkańców. Przedsięwzięcia muszą być zgodne z prawem i mają mieścić się w zadaniach własnych gminy. Lista projektów dopuszczonych do głosowanie zostanie opublikowana najpóźniej 20 czerwca. Zadecyduje o niej weryfikacja powołanego przez burmistrza, zespołu. Pod uwagę będzie brane m. in. znaczenie projektu dla lokalnej społeczności, koszt jego realizacji i możliwość zabezpieczenia w budżetach miasta kosztów, które poszczególne przedsięwzięcia generować w kolejnych latach. Projekt złożony przez działkowców ma spore szanse, by znaleźć się na liście końcowej projektów, które trafią pod głosowanie. – Jeśli za coś się biorę, to uważam, że musi być to zrobione dobrze, a nie na pół gwizdka – mówi prezes i podkreśla, że złożony projekt posiada wszelką potrzebną dokumentację i spełnia wszystkie niezbędne wymogi prawne.  W lipcu rozpocznie się promocja projektów, która ma na celu zachęcenie mieszkańców do udziału w głosowaniu. Aby ułatwić popularyzację pomysłów, przygotowano wzór plakatu, który pomysłodawcy przedsięwzięć mogą samodzielnie wypełnić treścią, a następnie wydrukować i rozpowszechnić. Głosowanie zaplanowano na sierpień. W połowie września okaże się, które projekty zdobędą największe uznanie sandomierzan. Miasto zrealizuje je w 2017 r.

AH

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.