Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne Zebrania Działkowców w rejonie iławskim - 12.05.2016

Zebraniem w ROD ,,Słonecznik" w dniu 30.04.2016r, zakończono w 19 ogrodach działkowych odbywanie Walnych Zebrań w Okręgu Warmińsko-Mazurskim w rejonie iławskim.We wszystkich walnych zebraniach działkowców w tym rejonie uczestniczył Wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie Jan Kamiński, który szczegółowo wyjaśniał sprawy poruszane przez działkowców.

Tegoroczne Walne Zebrania miały inny charakter niż zebrania ubiegłoroczne, i różniły się szczególnie poruszaną na nich tematyką, wynikającą z wprowadzenia nowej Ustawy, Statutu PZD i Regulaminu ROD. W stosunku do lat ubiegłych poprawiła się frekwencja uczestników zebrań, oraz zanotowano większy udział przedstawicieli władz miasta - samorządu, policji i straży miejskiej. Oprócz poruszanych przez działkowców spraw związanych z oceną pracy zarządu w okresie sprawozdawczym, działkowcy interesowali się również takimi zagadnieniami jak altany ponadnormatywne i zamieszkiwanie na terenie ogrodów działkowych. W dyskusji tej stwierdzono jednogłośnie, że ustawa o ROD reguluje funkcjonowanie ogrodów działkowych i nie przewiduje przekształcania ich w osiedla mieszkaniowe. Zmiana ustawy w tym zakresie spowoduje, że ogrody staną sie osiedlami mieszkaniowymi utrudniającymi pracę Zarządom ogrodów. Nie będą to już ogrody, które tworzone były przez poprzednie pokolenia. Zjawisko budowy altan ponadnormatywnych i zamieszkiwania na terenie ogrodów dzięki prowadzonym działaniom w celu jego likwidacji na terenie Okręgu Warmińsko-Mazurskiego oraz dobrej współpracy w tym temacie Urzędu Miasta z Zarządami Ogrodów zostało w tym rejonie zlikwidowane. Z działkowcami, którzy w okresie zimowym chcą zamieszkiwać na terenie ogrodów, prowadzone są rozmowy z opieką społeczną, która zapewnia noclegi dla tych osób.

walne1

walne2

walne3

Korzystając z obecności na większości Walnych Zebrań przedstawicieli samorządu lokalnego, działkowcy poruszali sprawy związane z rozwojem ogrodów działkowych przy współpracy samorządu lokalnego miasta. Przedstawiciele samorządu lokalnego, w swych przyszłorocznych budżetach na wniosek Kolegium Prezesów Ogrodów Działkowych zaplanują pewne środki na modernizację ogrodów.                                                                                                            

Jan Kamiński
Wiceprezes Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio