Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Wraz z wiosną rozkwita przyjaźń polsko-czeska w przygranicznych ogrodach działkowych - 12.05.2016

W dniu 9 maja 2016 r. w przygranicznej miejscowości Boboszów, gmina Międzylesie odbyło się spotkanie plenarne Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, którego organizatorem była Gmina Międzylesie, Gmina Gogolin oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Glacensis.

Głównym tematem spotkania był wpływ współpracy transgranicznej na rozwój regionu.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych a także zaproszeni włodarze przygranicznych gmin z innych rejonów Polski.

Jednym z punktów spotkania było podpisanie umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Czeskim Związkiem Działkowców - Okręg Kralicki a Polskim Związkiem Działkowców - Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Tęcza” w Międzylesiu.

Zarząd ROD „Tęcza” od wielu lat aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez Gminę Międzylesie. ROD „Tęcza” w Międzylesiu i jego prężnie działający Zarząd z prezesem Panią Bożeną Pawulą jest dobrze znany lokalnej społeczności. Pani Bożena znana ze swej operatywności sięgnęła dalej, bo poza granice naszego kraju.

Nawiązane wcześniej kontakty z działkowcami czeskimi zaowocowały podpisaniem umowy partnerskiej o współpracy i wymianie doświadczeń w dziedzinie ogrodnictwa działkowego a także w zakresie ochrony narodowego i kulturalnego dziedzictwa, ochrony lokalnych tradycji i wzajemnego poznawania języków obcych. Polski Związek Działkowców reprezentowali Prezes OZS PZD Pan Henryk Malik i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie Zdroju Pan Ryszard Burzyński oraz członkowie Zarządu ROD „Tęcza” w Międzylesiu. Porozumienie podpisał także Burmistrz Międzylesia Pan Tomasz Korczak. Stronę czeską reprezentowali przedstawiciele ZO CZS KRALIKY Pan Jan Krivohlavek wraz z działkowcami.

Po uroczystym podpisaniu umowy przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji w swoich wystąpieniach wyrazili zadowolenie i nadzieje na owocną współpracę nie tylko pomiędzy zaprzyjaźnionymi ogrodami działkowymi ale także z lokalnymi władzami po obydwu stronach granicy.

Zadeklarowana współpraca pomiędzy polskimi i czeskimi działkowcami spotkała się z dużym zainteresowaniem i aplauzem uczestników spotkania, wspaniale wpisała się w tematykę konferencji i była potwierdzeniem rozwijającej się ogrodowej współpracy transgranicznej. To także świetny i godny naśladowania przykład realizowania działań w ramach Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.

 

Jadwiga Kamińska

Instruktor ds ogrodnictwa

PZD - Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio