Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezes OZ w Poznaniu składa życzenia z okazji 35-lecia PZD - 12.05.2016

12 maja 2016r.  mija 35 lat od momentu, kiedy polscy działkowcy postanowili wzorem innych organizacji wziąć sprawy w swoje ręce i powołać swoją niezależną, samorządną organizację, która będzie reprezentować interesy działkowców i całego polskiego ogrodnictwa działkowego. Tak powstał Polski Związek Działkowców, który stał się sukcesorem tradycji Towarzystw Ogrodowych z lat 30-tych minionego stulecia. Ustawą z 13 grudnia 2013r. Związek przekształcił się w stowarzyszenie ogrodowe i jest największą i najważniejszą organizacją  działkowców, której polskie ogrodnictwo działkowe zawdzięcza nie tylko powstanie wielu nowych ogrodów, ale też dzięki aktywnej prospołecznej działalności tysięcy działaczy PZD w całej Polsce udało się zbudować ogromną społeczność sympatyków ogrodnictwa działkowego oraz potwierdzić funkcje i znaczenie, jakie ogrody pełnią dla całego społeczeństwa.

Z  okazji naszego pięknego Jubileuszu 35- lecia PZD składam wszystkim działkowcom Okręgu Poznańskiego serdeczne gratulacje i podziękowania za trud wkładany w rozwój naszych ogrodów i naszych działek. Dziękuję, że jesteśmy razem, bo razem możemy więcej, a dowody na prawdziwość twierdzenia przynosi życie niemal każdego dnia. Życzę Państwu wielu radości płynących z uprawy i wypoczynku na działkach.

Osobne podziękowanie i życzenia z okazji Jubileuszu  składam Krajowej Radzie i Prezydium Krajowej Rady PZD, a szczególnie  naszemu Prezesowi Panu Eugeniuszowi Kondrackiemu, który niezmiennie nam przewodzi prowadząc Związek na drodze ciągłego rozwoju.

 

dr inż. Zdzisław Śliwa
prezes OZ PZD w Poznaniu

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio