Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Dr inż. Stanisław Drogosz - działkowiec z historią - 12.05.2016

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Akademia Rolnicza II” w Poznaniu odbyli w dniu 7 maja 2016 r. walne zebranie sprawozdawcze. To ważne wydarzenie w życiu ogrodu było też okazją do uhonorowania wielce zasłużonego działkowca i założyciela ogrodu, który nadal aktywnie uprawia swoją działkę i uczestniczy w życiu ogrodu. Pan Stanisław Drogosz za swoją wieloletnią pracę otrzymał szczególne wyróżnienie – złotą odznakę „Zasłużony działkowiec”.

Pan Stanisław Drogosz włożył wielki wkład w założenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Akademia Rolnicza II”  w Poznaniu. Był długoletnim pracownikiem naukowo - dydaktycznym na Wydziale Leśnym dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W swoim życiu dużo pracował społecznie i pomagał  ludziom. Swoje społeczną aktywność  ukierunkował także na stworzenie pracownikom uczelni warunków do uprawy własnej działki. Będąc działaczem osiedlowym z Winograd zdobył informacje w radzie miejskiej na temat wolnych terenów w sąsiedztwie uczelni przy ul. Dojazd w Poznaniu. Od tego momentu dołożył wszelkich starań, aby w tym miejscu powstał ogród działkowy. Po uzyskaniu zezwoleń z Urzędu Miasta p. Drogosz przystąpił do opracowania planu ogrodu na podstawie map geodezyjnych. Prace w gruncie były bardzo ciężkie – wyrównanie spychaczem terenu, burzenie starych murów, zasypywanie dołów. Po przygotowaniu terenu nadszedł czas na prace nad podziałem terenu na poszczególne działki, drogi i aleje. W roku 1982 powstał ROD „Akademia Rolnicza II” między ulicami Dojazd i Witosa na poznańskim Sołaczu. Powstało wtedy 100 działek, które zostały przydzielone pracownikom ówczesnej  Akademii Rolniczej. Drogi i aleje ogrodowe założone przez Pana Stanisława Drogosza służą działkowcom do dnia dzisiejszego, zbudował on także ogrodzenie, bramy, gabloty oraz studnie do podlewania upraw ogrodniczych. Do wszystkich działek jego staraniem  doprowadzono elektryczność.

Dr inż. Stanisław Drogosz był ponad 20 lat prezesem tego ogrodu działkowego. Przez wszystkie lata działkowcy byli bardzo zadowoleni, że mieli tak oddanego i dobrego założyciela i prezesa ogrodu. Dziś Pan Drogosz sam mówi: „Jestem już wszystkim zmęczony i jestem już w poważnym wieku, kierownictwo oddałem już młodym działkowcom, niech oni już teraz kierują tymi działkami”. Ale nadal uprawia w miarę swoich sił działkę i stara się pomagać zarządowi ROD w prowadzeniu ogrodu

Opracowała: Agata Wróbel

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio