Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Obradowało kościańskie Kolegium Prezesów - 11.05.2016

W dniu 9 maja 2016 roku na terenie ROD „Pomowiec” w Kościanie odbyła się narada Kolegium Prezesów Powiatu Kościańskiego. Gospodarz spotkania Prezes ROD „Pomowiec” kol. Zbigniew Ratajczak powitał uczestników narady w tym zaproszonych gości w osobach:

  1. Pani Izabeli Czerwińskiej Szefa Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Kościnie,
  2. Pani Anny Szklarskiej Redaktora Naczelnego tygodnika „Fakty Kościańskie”,
  3. Pana Łukasza Maszota z firmy biogaz Działyń

oraz Prezesów Kościańskich ogrodów na czele z I Zastępcą Prezesa PZD w Poznaniu kol. Sylwestrem Chęcińskim.

Pani Policjant omówiła sprawy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem na terenie ogrodów działkowych a także zasady współpracy, zgłaszania uwag i problemów do Policji. Otrzymała adresy kontaktowe wszystkich Prezesów, klucze do furtek ogrodów a także pozostawiła działkowcom plakaty dotyczące zasad postępowania działkowców, aby ogrody były bezpieczne.

Pani Redaktor przedstawiła swój tygodnik, problematykę, jaką się zajmuje. Poinformowała Prezesów, że chciałaby, aby w tygodniku powstał stały kącik – pozycja poświęcona omawianiu zagadnień ogrodnictwa działkowego na terenie powiatu. Stwierdziła, że logo pozycji jest już przygotowane a od działkowców dostała tematy na pierwsze felietony.

Pan Manager omówił szczegółowo właściwości nowego na polskim rynku ekologicznego nawozu, zasady jego stosowania oraz zasady jego dystrybucji wśród działkowców.

Następnie kol. Sylwester Chęciński przedstawił aktualne problemy i sytuacje ogrodów poznańskich i Związku w tym sprawy altan ponadnormatywnych i zamieszkiwania. Także sprawy właściwego zagospodarowania ROD, ich estetyki jak i pojedynczych działek. Omówił zasady konkursu „Wzorowa altana” i zaprosił do udziału w tym konkursie.

Przewodniczący Kolegium Prezesów kol. Marek Kalemba omówił przebieg kampanii walnych zebrań na terenie powiatu. Poprosił prezesów o dostarczenia pełnych dokumentacji z ich przebiegu do OZ PZD w Poznaniu. Przedstawił problemy, na jakie napotykają Prezesi w tym bardzo słabą frekwencję, brak chętnych działkowców do społecznej pracy w organach ROD. To duży problem PZD, także naszych kościańskich ogrodów.

Następnie przypomniał o obowiązku szkolenia nowych działkowców oraz obowiązku umieszczenia na tablicach ogłoszeń sprawozdań finansowych.

Omówił stałe problemy jak utrzymanie porządku na terenach wspólnych, gromadzenia śmieci, odbiór śmieci, łagodzenie sporów przez Zarządy lub Komisje Pojednawcze, utrzymanie pełnych składów organów statutowych przez dokooptowanie nowych członków organów (przesyłanie informacji o zmianach i ankiet osobowych do OZ), realizacja planów pracy i preliminarzy w tym oświatowego, który można przeznaczyć m.in. na nagrody w konkursach itp. (przypomniał o zakupie na nagrody „Vademecum działkowca” w OZ PZD) a także o możliwości przesunięcia tych środków na prowadzone inwestycje. Namawiał Prezesów do wdrażania idei ogrodów otwartych dla społeczności lokalnych.

W dalszej części Wiceprezes i Przewodniczący odpowiadali na pytania Prezesów dotyczące spraw bieżących i regulaminu ROD.

Dziękując wszystkim za przybycie i udział w naradzie Przewodniczący Kolegium zakończył naradę.

 

Sylwester Chęciński

Marek Kalemba

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio