Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Każdy obywatel ma konstytucyjny obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa" - 11.05.2016


STANOWISKO

Walnego Zebrania członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Piotruś" w Styrzyńcu Okręg Lubelski z dnia 23 kwietnia 20116r.

w sprawie ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD


Środowisko działkowców naszego ogrodu jest zaskoczone wyrażonym stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie problemów zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa na terenach ROD.

My działkowcy sami z siebie bez pomocy ze strony organów publicznych walczyliśmy z tymi problemami, uważając iż prawo powinno być stawiane ponad wszystko. Zwalczaliśmy, jeżeli występowały takie przypadki samowolnego zamieszkiwania. Podejmowaliśmy decyzje o zmniejszeniu powierzchni altan przy występującym naruszaniu przepisów ustawy o ROD i prawa budowlanego.

Wierzyliśmy, że organy państwowe, a w tym przypadku RPO będzie stał na straży obowiązujących przepisów prawa, że będą bronione osoby słabe, dla których prawo jest rzeczą świętą. Sposób działania i poglądy reprezentowane przez RPO są wyjątkowo jednostronne i subiektywne, są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Są tendencyjne i jednostronne, ponieważ można zauważyć iż brana jest w obronę ta grupa, która w poprzednim okresie była w strukturach PZD. Wyłączyła się z nich ze względu na łamanie praw, by móc załatwić swoje spektakularne interesy między innymi zalegalizować ponadnormatywne altany.

Robiąc medialną kampanię propagandową, włączając w to zapracowanych i często schorowanych działkowców.

Uważamy, że nieodpowiednie działanie organu jakim jest RPO poprzez popieranie negatywnych zjawisk jakim jest zamieszkiwanie i budowanie ponadnormatywnych altan może skutkować bezprawiem.

Każdy obywatel ma konstytucyjny obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa, czyżby dotyczyłoby to tylko uczciwych działkowców.

Społeczność działkowa od lat żywi nadzieję, że w walce przeciwko tym zjawiskom uzyska znaczną pomoc ze strony organów publicznych. Jednak dokonanie wybiórczej interpretacji ustawy o ROD, zamiast wsparcia w walce zniszczeniem ogrodów przez nielegalną budowę altan - domów , doprowadziło do zgłoszenia postulatu przez RPO liberalizującego te zapisy.

Działkowcy ROD „Piotruś" w Styrzyńcu nie zgadzają się z takim postępowaniem i mają nadzieję, że Rzecznik zweryfikuje swoje poglądy i weźmie pod uwagę nasz skromny głos.

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko-ROD-Piotru-w-Styrzycu.pdf

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio