Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krajowa Rada PZD bada opłaty za śmieci w ROD - 10.05.2016

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje w znacznej części rodzinnych ogrodów działkowych nowelizacja ustawy śmieciowej, która wprowadziła wiele kontrowersyjnych zmian. W związku z tymi zmianami, wiele urzędów miast i gmin zastosowało podwyżki opłat za wywóz śmieci z terenów ROD. W niektórych ogrodach opłaty te wzrosły nawet o 600%.

Aktualnie odbywają się walne zebrania członków PZD w ROD, na których temat opłat za wywóz śmieci jest gorący dyskutowany. Działkowcy podnoszą, że wprowadzane opłaty za śmieci są nieadekwatne do ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenie ROD. Podnoszą również, że tak wysokie opłaty są niesprawiedliwe i nie stać działkowców na ich ponoszenie.

W związku z powyższym, Krajowa Rada PZD postanowiła zbadać wymiar tego problemu, ustalić jego przyczyny i skutki (zwłaszcza finansowe) oraz zbadać, jak reagują na ten problem zarządy ROD i działkowcy.

Powyższe badanie zostanie przedstawione na posiedzeniu Prezydium KR PZD oraz Krajowej Rady PZD w dniu 29 czerwca 2016 r., a wyniki badania posłużą wypracowaniu niezbędnych działań struktur PZD, mających na celu spowodowanie, aby ustalane przez rady miasta/gmin opłaty za wywóz śmieci były adekwatne do ilości śmieci, które są faktycznie wytwarzane na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. W zależności od wyników badań zostaną przyjęte odpowiednie kierunki działań, nie wyłączając wystąpienia do Sejmu o zmianę zapisów ustawy śmieciowej.

Zachęcamy zarządy ROD i działkowców do włączenia się do w/w badania. Informację o własnych odczuciach i propozycjach związanych z zasadami wywozu śmieci, które winny obowiązywać na terenie ROD oraz ich zmianą można zgłaszać na adres: wgg@pzd.pl.

 

MAP

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio