Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Niestety nieliczne osoby, które z terenu ROD postanowiły uczynić miejsce swojego stałego zamieszkiwania, budują wizję jakoby niemal w każdym ogrodzie ten problem występował" - 09.05.2016

Stanowisko

walnego zebrania ROD „Kolejarz" w Skarżysku - Kamiennej

w sprawie zamieszkiwania na terenie ogrodów działkowych

Ogrody działkowe w naszym kraju obejmują tysiące hektarów gruntów, na których zlokalizowane jest blisko milion indywidualnych działek.

W gronie tak dużej społeczności zawsze znajdą się osoby, które występować będą wbrew przyjętym zasadom i przepisom. Mamy tutaj na myśli grupę poznańskich działkowców, którzy poprzez swoje działania stawiają w negatywnym świetle całe nasze środowisko.

Podnoszony obecnymi czasy problem zamieszkiwania w rodzinnych ogrodach działkowych jest w naszej ocenie w sumie zerowy. Niestety nieliczne osoby, które z terenu ROD postanowiły uczynić miejsce swojego stałego zamieszkiwania, budują wizję jakoby niemal w każdym ogrodzie ten problem występował. Tak nie jest i co więcej wskazać należy, że ogromna część ogrodów jest całkowicie wolna od choćby jednostkowych przypadków zamieszkiwania na swoim terenie.

Doskonale rozumiemy sens ogrodnictwa działkowego i funkcje ogrodów.

Jesteśmy całkowicie przeciwni jakimkolwiek zmianom fundamentów tej idei, w szczególności poprzez możliwość stałego zamieszkiwania czy budownictwa ponadnormatywnego. Cieszy nas stanowisko Ministra Infrastruktury, który w treści swojego wystąpienia wpisuje się i w nasze, stając na straży istoty ogrodów działkowych i ich roli dla działkowców i mieszkańców miast.

Nie jeden już raz próbowano zamienić ROD w osiedla mieszkaniowe czy przeznaczyć na cele inwestycyjne.

Skutecznie od tylu już lat udaje się nam odeprzeć te zakusy. Tym bardziej nie ma naszej zgody, aby z samego działkowego środowiska wychodziły działania, które mogą zagrozić przyszłości ogrodów w naszym kraju.

Działkowcy ROD „Kolejarz" w Skarżysku - Kamiennej

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio