Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Przeciwstawiamy się próbom sankcjonowania ponadnormatywnego budownictwa dla garstki wyjątkowo krzykliwych tzw. biednych działkowców" - 09.05.2016


Kielce 29.04.1016 r.


Stanowisko działkowców ROD „Prochownia w Kielcach

w sprawie zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa w ogrodach

Walne Zebranie Sprawozdawcze, jako najwyższy organ w naszym ROD, sprzeciwia się przeciwko kolejnej próbie budowania złej atmosfery wokół PZD, wokół Rodzinnych Ogrodów Działkowych i ogrodnictwa działkowego.

Zdecydowanie przeciwstawiamy się próbom sankcjonowania ponadnormatywnego budownictwa dla garstki wyjątkowo krzykliwych tzw. „biednych działkowców", przerzucania na działkowców i PZD rozwiązywania problemu bezdomności. Sprzeciwiamy się próbom wypaczania czy wręcz zmiany funkcji ogrodów działkowych.

Ideą ponad stuletniej idei ogrodnictwa działkowego jest zapewnienie mieszkańcom miast wypoczynku z dala od zgiełku ulicznego, korzystania z możliwości upraw warzyw i kwiatów, możliwości kontaktu z przyrodą możliwością aktywnego wypoczynku. Jest bardzo ważne w dzisiejszej rzeczywistości dla ludzi starszych i całych wielopokoleniowych rodzin, faktycznie ubogich, nie mających szans na inną formę wypoczynku.

Sankcjonowanie łamania prawa budowlanego może powodować zamianę ogrodów w osiedla mieszkaniowe, sankcjonowanie zamieszkiwania bezdomnych może powodować zamianę ogrodów w slumsy.

Biednym należy pomagać ale nie wolno tolerować samowoli, nierespektowania prawa, nieliczenia się z pozostałą zdecydowaną większością działkowców.

W tym kontekście bardzo źle oceniamy wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym rozwiązanie tych problemów widzi w nowelizacji przyjętej niemal jednogłośnie Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku.

Pozwólmy funkcjonować ogrodom, pozostawmy w tej formie ogrody dla obecnych i następnych pokoleń, pozostawmy zielone płuca miastom.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio