Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W chełmińskich ROD zakończono kampanię sprawozdawczą roku 2016 - 04.05.2016

Kampanię sprawozdawczą zapoczątkowano Walnym Zebraniem ROD „Słoneczna Dolina” poprzez konferencję ROD „1 Maja” (nazwa nie od majowego święta, ale od uroczystego wydania pierwszych przydziałów działek w 1952 r.) oraz pozostałe cztery Walne zakończone 27 kwietnia zebraniem ROD „Starogród”.

W przeprowadzonej kampanii interesy 1528 członków PZD skupionych w 6 ogrodach reprezentowało 269 działkowców.


Najniższym uczestnictwem wykazali się działkowcy liczącego ponad 1000 członków ROD „1 Maja” gdzie w zebraniach sektorów udział brało zaledwie 9,6% członków. Tak niska frekwencja utrzymuje się w tym ogrodzie od wielu lat. Jest to zjawisko charakterystyczne dla tej wielkości ogrodów.

Najliczniejszy udział, bo ponad 60% był w najmniej liczebnym ogrodzie „Walentego Fiałka”. Bardzo dużym uczestnictwem, bowiem ponad 55% wykazali się działkowcy ROD „Kolejarz”, gdzie na 54 działki członkami Stowarzyszenia są 83 osoby.


Przygotowanie zebrań od strony formalnej we wszystkich przypadkach uznać należy wręcz za wzorowe. Mimo wysokich kosztów zawiadomienia o terminie i miejscu zebrań, dokonano listownie.

Do prawidłowego przygotowania sprawozdań zarówno Zarządów jak i Komisji Rewizyjnych, a także projektów uchwał przyczyniło się zarówno przeprowadzone przez okręg szkolenie jak i dostarczone przez Krajową Radę materiały instruktażowe i wzory uchwał.
Wszystkie zebrania charakteryzowała merytoryczna dyskusja często nadzwyczaj emocjonalna.  Podjęta tematyka dotyczyła zarówno spraw prozaicznych jak i programowych, ogólnoogrodowych dotyczących całego środowiska. Uogólnionym problemem wszystkich chełmińskich ogrodów mimo przychylności zarówno Rady Miasta jak i Burmistrza to rosnące koszty „śmieciowe”. Rosną nie tyle z tytułu podwyżek, co z powodu ilości. Dyskusja wykazała, że działkowcy nie nauczyli się jeszcze oszczędnej gospodarki odpadami. Dyskusja wskazała na nieuniknioną przyszłość wprowadzenia jednolitego administrowania ogrodami. Skomputeryzowanie zarówno procedur zarządzania ogrodami a szczególnie gospodarki finansowej jest nieodwracalne.  Wyzwaniem dla Zarządów ROD staje się ochrona danych osobowych (zabezpieczenia, tajemnica). Wykazała też wiele troski o stan prawny gruntów i granic ogrodów. Padło wiele emocjonalnych głosów w tej sprawie w ROD „Starogród”, „Nad Browiną” i „Kolejarz”, wskazywano na opieszałość, brak działań odpowiedzialnych za tę pracę służb. Zenitem dyskusyjnej emocji były wnioski o powrót ROD „Kolejarz” do pierwotnych struktur (działa połączony z dwóch ogrodów) oraz wniosek zobowiązujący Zarząd ROD „1 Maja” do zmiany struktury organizacyjnej. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku jednoznaczne poparcie uzyskało stanowisko Sekretarza OZ – tu uczestniczącego we wszystkich zebraniach, że obecny stan organizacyjny jest stanem optymalnym, najlepiej zabezpieczającym interesy działkowców, co nie oznacza, że należy szukać i wypracowywać nowych form i metod zarządzania ogrodami. W każdym ROD dyskusja to od 5 do 7 wyraźnie wypunktowanych tematów.


Miłym akcentem były różne formy wyróżnień najaktywniejszych. Złotą odznaką Zasłużony Działkowiec otrzymał Pan Jerzy Januszkiewicz – ROD „Starogród”, Brązową Pan Władysław Plak – ROD „Fiałka”. Walne ROD „Nad Browina” nadało tytuł Honorowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pani Gdaniec, która odeszła z ogrodu po 20 latach pełnienia tej funkcji.
Dyplomy gratulacyjne tak od Okręgu jak i Zarządów ROD były na wszystkich zebraniach.

Zebrania były też okazją do dokonania wyborów uzupełniających. W ROD „1 Maja” uzupełniono skład Delegatów na Konferencję, a w ROD „Starogród” skład Zarządu.

Wszystkie zebrania spełniły należycie swoją rolę statutową. Stały się okazją do zaprezentowania swoich obaw i trosk o działki, wyrażenia zadowolenia z funkcjonującej ustawy, wyartykułowania swoich potrzeb, uwag i sprostowań tak pod adresem władz związkowych jak i samorządowych miasta. 

Szczegółowa analiza wszystkich głosów dyskusyjnych jak co roku będzie przedmiotem obrad Chełmińskiej Rady Działkowców z udziałem władz Okręgu i Miasta.

Tegoroczna kampania w Chełmnie dobrze spełniła swoje zadanie. Powagę i nastrój ilustruje krótki serwis fotograficzny.

Opracował KCZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio