Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada z Prezesami ROD z terenu Bydgoszczy - 02.05.2016

W dniu 28.04.2016 roku odbyła się narada z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Miasta Bydgoszczy. Z uwagi na fakt, że w roku 2016 wprowadzono nowy system odbierania odpadów komunalnych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych i w wielu ogrodach nowy system u progu rozpoczynającego się sezonu zawodził zwłaszcza w zakresie odbioru odpadów zielonych, na naradę zaproszono przedstawicieli Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi i przedstawicieli Firm wywozowych.

Po wprowadzeniu do tematu przez Prezesa OZ w Bydgoszczy, w dyskusji podniesiono wiele głosów w celu dopracowania systemu i usprawnienia odbioru odpadów komunalnych i zielonych z ROD.

Przedstawiciele wydziału zaopatrzyli Prezesów w materiały poglądowe do gablot ogrodowych i ulotki nt. „Gospodarki odpadami na terenie ROD”.

W dalszej części narady zrealizowano takie tematy jak:

  1. Budownictwo ponadnormatywne i zamieszkiwanie w ROD. Poinformowano Prezesów o powołaniu Uchwałą Prezydium OZ w Bydgoszczy Zespołu do przeprowadzenia lustracji w ogrodach, w których występuje problem zamieszkiwania.
  2. Przedstawiono informację dotyczącą funkcjonowania uchwały KR 382/2016 i 25/2016 w zakresie dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej w ROD.
  3. Przedstawiono wstępną informację odnośnie kampanii sprawozdawczej w ROD w odniesieniu do spływu dokumentów po walnych zebraniach w zakresie prawomocności uchwał i dokumentacji finansowo-księgowej.
  4. Omówiono aktualną sytuację ogrodów na terenie miasta Bydgoszczy w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów i naniesień w planach przestrzennego zagospodarowania.
  5. Przedstawiono realizację Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD. Omówiono założenia do realizacji w/w programu u progu rozpoczynającego się sezonu, oraz zebrano dane dotyczące ubiegłego roku.
  6. Inwestycje w ROD i środki zewnętrzne na ich realizację.

Po przedstawieniu tematyki po każdym punkcie odbyła się dyskusja i przekazano wnioski do realizacji.

                                                                                                                                    Prezes OZ PZD w Bydgoszczy
                                                                                                                                     Barbara Kokot

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio