Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Prezydentem miasta Piły - 02.05.2016

W dniu 27 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Kolegium Prezesów miasta Piła. Na posiedzenie zaproszony został Prezydent miasta Piły p. Piotr Głowski.

Wprowadzenia podsumowującego zakończone zebrania sprawozdawcze ROD w Pile dokonał M. Praczyk – prezes OZ PZD w Pile szczegółowo omawiając problemy wynikające z dyskusji oraz aktualne tematy, tj.:

  • tegoroczne zebrania odbyły się w spokojnej atmosferze, dobrze przygotowane, przy rzeczowej dyskusji i rozsądnym podejściu do proponowanych przez Zarządy ROD opłat ogrodowych, zatwierdzanych bez większych trudności,
  • odnotowaliśmy spokojniejszy okres jesienno – zimowy z prośbą o dalsze prewencyjne działania straży miejskiej i policji,
  • wywóz śmieci z terenu ROD przez PRGOK, deklaracje i opłaty, potrzeba segregowania odpadów, a tym samym znacznie niższe opłaty za pojemniki i systematyczne oddziaływanie na działkowców, które ma skłonić ich do właściwego postępowania w tym zakresie,
  • dalsze rozszerzanie bezpłatnego wiosennego odbioru odpadów wielkogabarytowych z ROD,
  • działania związane z zamieszkiwaniem na terenie ROD, wspólnych planowych poczynań z samorządem miejskim,
  • systematyczne korzystanie z bezpłatnego odbioru wyciętych gałęzi drzew owocowych i krzewów,
  • zagospodarowanie obwodnicy śródmiejskiej wśród ROD poprzez obsadzenie jej drzewami lub żywopłotem po prawej i lewej stronie by stworzyć ekologiczne ekrany,
  • przedstawiona została wersja uchwały Rady Miasta umożliwiająca zgodnie z §17 ustawy o ROD wspieranie finansowe ROD,
  • wsparcie organizacyjne przez specjalistów UM w możliwościach ulokowania naszych projektów w celu pozyskiwania środków unijnych, z WFOiŚ oraz od lokalnych samorządów, m.in. budżet obywatelski.

Prezesi w ramach dyskusji przedstawili wiele szczegółowych informacji z ROD m.in.: czyszczenie cieków wodnych, budowę tzw. „gniazd” na pojemniki śmieciowe, odbiór nieczystości płynnych, kłopoty z osiedlaniem się dzikich zwierząt, w tym bobrów, i inne.

Prezydent pozytywnie ocenił działania PZD, w wielu przedsięwzięciach i uroczystościach, w których osobiście uczestniczył w ubiegłym roku. W odniesieniu do wielu przedstawionych problemów dokonał szczegółowych wyjaśnień. Zaproponował, aby wszystkie problemy i sprawy wynikające z odbytych zebrań przekazywać na piśmie systematycznie do urzędu, by UM mógł podjąć się ich realizacji. Uzgodniono, że w następnym spotkaniu uczestniczyć będzie również Z – ca Prezydenta odpowiedzialny za sprawy gospodarcze. Spotkanie ma odbyć się na terenie ROD jeszcze w bieżącym półroczu.

MP

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio