Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Popieramy działania Polskiego Związku Działkowców" - 02.05.2016


Duszniki-Zdr., dnia 22.04.2016 r.

 

 

Szanowny Pan dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich w Warszawie


Szanowny Panie Rzeczniku,

my członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość" w Dusznikach-Zdr. obradujący w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 22 kwietnia 2016 roku, po zapoznaniu się z Pańskim wystąpieniem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, celem podjęcia przez nich działań zmierzających do zmiany ustawy z dnia 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, odnośnie zalegalizowania samowoli budowlanych oraz umożliwienia zamieszkiwania na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, wyrażamy w powyższej sprawie swój zdecydowany sprzeciw.

Rodzinne Ogrody Działkowe spełniają wiele pozytywnych funkcji, dla działkowców i społeczeństwa i nie mogą stanowić miejsca w którym niewielka grupka osób, świadomie w sposób rażący złamała prawo, budując na użytkowanej przez siebie działce budynek mieszkalny, a teraz wykorzystując jeden z najważniejszych organów Państwa, pragnie swój czyn zalegalizować. Popieramy w pełni działania Zarządów ROD z okręgu poznańskiego, którzy stanowczo przeciwstawiają się tego rodzaju zamierzeniom. Popieramy również działania Polskiego Związku Działkowców, który nie tylko wspiera poznańskie Zarządy ROD, ale także podejmuje działania w celu niedopuszczenia do utworzenia z Ogrodów osiedli mieszkaniowych. Uważamy, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien bronić osoby łamiące prawo, lecz stanąć po stronie ponad milionowej rzeszy działkowców, którzy prawo przestrzegają.

Jesteśmy zdania, że na terenie ogrodu nie powinny zamieszkiwać żadne osoby, w tym bezdomne, bowiem ogród nie jest obiektem mieszkalnym. Umożliwienie zamieszkiwania spowoduje, że ogród stanie się osiedlem mieszkaniowym, a nie ogrodem do jakiego został ustanowiony.

Na zmiany w obywatelskiej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, w kierunku legalizacji samowoli mieszkaniowych i możliwości zamieszkiwania na terenie ogrodu nie zgadzamy się i apelujemy o wycofanie się z powyższego pomysłu.

Działkowcy z ROD "Radość" w Dusznikach - Zdroju


ZOBACZ PISMO


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio