Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Obowiązująca ustawa o ROD zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ogrodom działkowym" - 29.04.2016

Zebrani w dniu 23 kwietnia 2016 roku na corocznym zebraniu sprawozdawczym użytkownicy działek z ROD "Skałka" w Kielcach wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku.

Nie możemy pogodzić się z faktem, że minęły niespełna trzy lata od momentu jej uchwalenia, a już pojawiają się głosy sugerujące konieczność zmiany jej zapisów. Oto Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos w sprawie zamieszkiwania ludzi na terenach ogrodów działkowych i bierze w obronę osoby bezdomne i jawnie występujące przeciwko prawu, a przyczynę tego stanu rzeczy widzi w wadliwie skonstruowanych paragrafach ustawy o ROD, która zabrania budowania ponadnormatywnych altan na działkach oraz zamieszkiwania na terenach ogrodów działkowych, a także meldowania w domkach działkowych.

Obowiązująca ustawa działkowa, która zdobyła tak wielkie uznanie nie tylko społeczności polskich użytkowników działek, ale szerokiego grona społecznego zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ogrodom działkowym i mając na uwadze przyszłe pokolenia Polaków świadomie zabrania budowania altan ponad 35 mkw. i stałego przebywania na terenach ogrodów działkowych. Mamy pełną świadomość, że zamiana rekreacyjnych i wypoczynkowych funkcji, jakie daje działka rodzinna, na funkcje mieszkaniowe będzie końcem rodzinnych ogrodów działkowych.

My niżej podpisani, popierając głos Ministra Infrastruktury i Budownictwa zawarty w oficjalnym liście, w którym czytamy: "Głównym założeniem obecnie obowiązującej ustawy z dnia ¡3 grudnia 2013 roku o ROD jest ukierunkowanie roli ogrodnictwa działkowego na zaspokajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa..." opowiadamy się za pozostawieniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w niezmienionej formie, gdyż jedynie taka gwarantuje dalszy rozwój ruchu ogrodnictwa działkowego i sprzeciwiamy się podejmowaniu prac legislacyjnych nad naszą działkową ustawą.


Działkowcy z ROD "Skałka" w Kielcach


ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio