Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie lublinieckiech Prezesów ROD z Burmistrzem - 29.04.2016

W dniu 27.04.2016 roku w Urzędzie Miejskim w Lublińcu odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Edwarda Maniury z Kolegium Prezesów ROD z terenu miasta Lublińca, w którym uczestniczyli: Franciszek Lesik - ROD Energetyk , Paweł Malec -ROD Nadzieja, Jan Rusek  -ROD Włókniarz, Kazimierz Kosiada -ROD Sielanka, Gotfryd Kamiński - ROD Kolejarz, Krzysztof Olczyk - ROD Morfeusz.  W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura OZ PZD w Częstochowie Adam Więcławik.

Cykliczne spotkanie z Burmistrzem Miasta dotyczyło aktualnej sytuacji ogrodów oraz było  również okazją do podziękowania za zrozumienie naszych spraw i przedstawienie ważnych tematów dotyczących poszczególnych ogrodów.

Omówione zostały sprawy związane z  bezpieczeństwem na ogrodach i w ich obrębie, estetyką  terenów przylegających do ogrodów, budową chodników i miejsc parkingowych,  sprawy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, regulaminem  dofinansowania przez miasto zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.

Poruszone zostały sprawy związane z tworzeniem przez ogrody warunków do integracji z mieszkańcami  Lublińca oraz z innymi organizacjami społecznymi.

Uczestniczący w spotkaniu Dyrektor OZ PZD Adam Więcławik podziękował Burmistrzowi za regulacje stanów prawnych ogrodów. Zwróci  się  z  prośbą  o  zakończenie  regulacji  prawnej  ROD  Włókniarz.  Ponadto  przypomniał  o jubileuszu 35-lecia powstania PZD oraz  przedstawił założeniach otwartego programu społecznego rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Poruszył  sprawę  możliwości ubiegania  się  ogrodów  o  dotacje  na  utrzymanie  infrastruktury  ogrodowej.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze i zgodnie stwierdzono, że ogrody na terenie naszego miasta nadal  będą  oazą spokoju i piękna i zawsze będą mogły liczyć na wsparcie i  przychylność  w swojej działalności ze strony Burmistrza Miasta Lublińca.

 

Opracował:

Krzysztof Olczyk

ROD Morfeusz - Sekretarz Kolegium Prezesów ROD

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio