Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z drugiego posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. opracowania programu wspierania ROD funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków - 29.04.2016

Dnia 21 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzeniem nr 114/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. OZM PZD reprezentowany był przez panią Wiceprezes Zofię Mierniczek oraz w zastępstwie pani Prezes Ewy Błachut w spotkaniu wzięli udział: pan Krzysztof Fall (p.o. dyrektor biura OZM PZD) oraz pani Agnieszka Duda (inspektor ds. terenowo-prawnych OZM PZD).

Przedstawiciele Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przedstawili informacje dotyczące postępowań prowadzonych w sprawie regulacji stanu prawnego rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Krakowa. Poinformowali także o czynnościach dokonanych od czasu ostatniego spotkania Zespołu zmierzających do wydania rozstrzygnięć w tym zakresie, a w szczególności decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości użytkowanych przez rodzinne ogrody działkowe.

Przedstawiciel OZM PZD pan Krzysztof Fall omówił Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD i przedstawił propozycje dotyczące otwarcia ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej oraz propozycje współpracy z Gminą Miejską Kraków. Najważniejsze z nich to:
udostępnienie budynków świetlic i domów działkowca na potrzeby organizacji: spotkań, zajęć edukacyjnych, klubów;

  • przeznaczenie terenów wspólnych na potrzeby prowadzenia upraw edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej;
  • tworzenie placów zabaw i ogródków jordanowskich dla dzieci;
  • udostępnianie terenów wspólnych na potrzeby organizacji imprez plenerowych (dni działkowca, dni dziecka, pokazy służb ratowniczych, pokazy tresury zwierząt, pokazy historycznych grup rekonstrukcyjnych);
  • przeznaczenie terenów na boiska dla gier zespołowych;
  • otwarcie ogrodów i udostępnienie alejek dla spacerowiczów.

Ponadto podczas posiedzenia omówiono warunki utrzymania infrastruktury i zieleni na obszarze terenów ROD otwartych dla lokalnej społeczności, wprowadzenia zasad dofinansowania ROD z budżetu Gminy Miejskiej Kraków w rozumieniu art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zastanawiano się także nad zasadami udzielania dotacji, aby były one zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Opracował: Krzysztof Fall, p.o. dyrektor biura OZM PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio