Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydent Kielc popiera działkowców i PZD - 29.04.2016


Stowarzyszenie ogrodowe

Polski Związek Działkowców

 

W nawiązaniu do rozmowy przeprowadzonej z przedstawicielami Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w dniu 15 kwietnia br. oraz dla zapewnienia o swej nieustającej sympatii dla rodzinnych ogrodów działkowych - pragnę zapewnić Państwa o swoim poparciu dla wszelkich działań mających na celu zachowanie ogrodnictwa działkowego w naszym kraju w formie, jaką wszyscy znamy od ponad wieku.

Jako Prezydent Kielc - zawsze wspierałem i utrzymywałem przyjazne stosunki z przedstawicielami środowiska działkowców z terenu naszego miasta. Starałem się wspierać cenne inicjatywy, jakie często wychodzą ze strony przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców. Zawsze też staję w obronie ogrodnictwa działkowego jako idei, która stała się już tradycją. Władze naszego miasta starają się pomagać w rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, ale też w zabezpieczeniu ich istnienia na przyszłość - stąd umieszczanie ich terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W ostatnich miesiącach działkowcy znów przeżywają jednak niepokoje, których tak często już doświadczali. Tym razem przysłowiową kością niezgody staje się kwestia budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD i zamieszkiwania w działkowych altanach. Temat poruszony został przez Rzecznika Praw Obywatelskich w wyniku działań wąskiej grupy działkowych lokatorów z Poznania, a więc nota bene osób, które budując altany o powierzchni znacznie przekraczającej dozwoloną i wprowadzając się do nich - jawnie złamały obowiązujące w Polsce prawo. Zagadnienie przedstawione zostało jednak w bardzo niepokojącym świetle, które cieniem kładzie się na całym działkowym środowisku - jako problem o ogromnej skali, który może przyczynić się do zwiększenia liczby osób bezdomnych. W wypowiedziach na ten temat pojawia się również postulat zmian legislacyjnych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, które otworzyłyby furtkę dla zamieszkiwania w altanach działkowych.

Jako Prezydent Kielc staję w obronie tradycyjnych funkcji ROD. Ogrody zawsze były enklawami zieleni w miastach, w których całe rodziny spędzały swój wolny czas na wypoczynku, ale i aktywnej pracy. Trudno wyliczyć wszystkie korzyści, jakie płyną z takiego rozumienia ROD i takiego z nich korzystania. Jakiekolwiek zmiany w tych funkcjach, dopuszczające na zamieszkanie na terenie działki - stanowić będą początek wypaczania tej pięknej idei. Ogrody nigdy nie były miejscem do stałego zamieszkiwania - takie ich potraktowanie stanowi całkowite zaprzeczenie ogrodnictwa działkowego.

Należy z całą stanowczością podkreślić, że znakomita większość działkowców przestrzega przepisów prawa i dba o ROD, chcąc zachować je dla swych dzieci i wnuków, o czym wiem z częstych rozmów z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców. Jedynie nieliczni decydują się na łamanie prawa i ich działania nie powinny wpływać na wizerunek całej tej dużej grupy społecznej, a z całą pewnością nie powinny prowadzić do jakichkolwiek zmian legislacyjnych mających legalizować samowole. To marginalne zjawisko należy wyeliminować, nie zaś tworzyć podstawy do jego sankcjonowania.


Prezydent Kielc

Wojciech Lubawski


Kielce, 25 kwietnia 2016 r.

Załącznik plikowy do pobrania

stanowisko_Prezydenta_Kielc.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.