Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie pod hasłem "Rewitalizacja ogrodu na miarę XXI wieku" - 29.04.2016

W dniu 23.04.2016  w ROD  " Tajemniczy Ogród " we Włocławku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. 

Przy prawie 50 % frekwencji  zebranie odbyło się w II terminie. Walne Zebranie rozpoczęło się uroczyście i w podniosłej atmosferze – wysłuchany został Hymn PZD. Zebranych powitał Prezes Zarządu ROD Dariusz Gadziemski. Z ramienia Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców,  w zebraniu uczestniczył I Wiceprezes OZ PZD - Pan Leszek Konefał, który był witany bardzo ciepło przez naszych działkowców. 

Przewodniczącym zebrania został Pan Lech Jaworski, który odczytał porządek zebrania oraz regulamin, oba dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie przez zebranych. Dalej zebranie nabierało już dynamicznego tempa. Przedstawione zostały sprawozdania Zarządu, w tym merytoryczne i finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD, które relacjonowała Pani Zofia Szydłowska – przewodnicząca komisji rewizyjnej w ogrodzie.
 

Następnie Prezes Zarządu ROD przedstawił plan pracy na 2016 r., który zapowiada się bardzo interesująco i bogato. Wreszcie coś na tym ogrodzie się wydarzy, powstanie coś nowego na miarę XXI wieku. 

Działkowcy chętnie dyskutowali o propozycjach planu i w większości, to znaczy niemalże w 100 % z nim się zgadzali. Działkowcy bardzo dokładnie przysłuchiwali się argumentom, jakie stawiał Prezes ROD co do podwyższenia opłaty ogrodowej. Zwyciężyła jednak wyrozumiałość i twarde reguły ekonomii. Ogród musi się rozwijać, a za każdą wykonaną pracę niestety trzeba zapłacić. Skończyły się czasy czynów społecznych, chociaż jest w naszym ogrodzie grupa działkowców, którzy za słowo „Dziękuję” lub zwykłe podanie ręki, dobrowolnie przyjdą i pomogą w jakiejś czynności, chociażby rozłożenie dużego namiotu – służącego za tymczasową świetlicę. Dziękuję tym Panom jeszcze raz! Takich jak oni potrzebujemy więcej.
 

W dalszej części Walne Zebranie przeszło terapię wstrząsową. Po raz pierwszy w swojej historii ogród nasz przyjął uchwałę o zadaniu inwestycyjnym oraz zaciągnięciu pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD. 

Czeka nas teraz wielki remont pod hasłem "Rewitalizacja Ogrodu" : wymieniamy ogrodzenie z furtką i bramą z automatyką , budujemy drewnianą świetlicę i zadaszenie nad śmietnikiem, poddajemy rewitalizacji cały teren wspólny ROD, modernizujemy zjazd na dolny parking, prześwietlamy skarpę dolnych ogrodów, ujednolicamy oświetlenie alei głównej. To zrobimy w tym roku. Zarząd ROD kierowany przez Dariusza Gadziemskiego już na samym początku swej kadencji zaznaczył, że interesuje go tylko rozwój ogrodu na miarę XXI wieku, budowanie wzajemnego szacunku i zaufania, przestrzegania i egzekwowania Statutu i Regulaminu PZD oraz bycie ogrodem przyjaznym dla wszystkich tj. rodzin, przyjaciół i otwierając się na włocławskie społeczeństwo. Ogród ma w planach organizowanie w najbliższym czasie zielonych szkół i chce nawiązać stałą współpracę z jedną z włocławskich szkół podstawowych oraz przedszkolem. 

Walne Zebranie  zakończyło się uchwaleniem wszystkich zaproponowanych projektów uchwał. W sprawach różnych „oberwało” się kotom, które działkowcy nagminnie dokarmiają i stały się wielkim utrapieniem tych, którzy uprawiają warzywa, pielęgnują kwiaty i trawniki. Tematem tym zajmie się już na pewno w najbliższym czasie Zarząd ROD.

Natomiast Wiceprezes Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD w swoim wystąpieniu położył szczególny nacisk na konsekwencje płynące z budowania ponadnormatywnych altan działkowych lub co jeszcze gorsza, stałego zamieszkiwania w nich. I chociaż nasz ogród jest wolny od tego rodzaju patologii, zebrani w skupieniu wysłuchali tych słów. Dzieląc się uwagami, że przecież nie do zamieszkiwania służą ogrody działkowe.

Prezes ROD podziękował wszystkim za liczne przybycie i aktywny udział i życzył działkowcom udanego i spokojnego wypoczynku. 


Dariusz Gadziemski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.