Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD "Oaza" w Grudziądzu już po Walnym Zebraniu - 29.04.2016

W niedzielne popołudnie dnia 24 kwietnia 2016 roku, w Domu Działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „OAZA” w Grudziądzu przy kawie i ciastku odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD. Zebranie w drugim terminie otworzył prezes zarządu Mieczysław Chrapiński. Po przedstawieniu propozycji na Przewodniczącego wybrano jednogłośnie pana Jana Kłosowskiego, który na protokolanta powołał panią Izabelę Wasilewską, oraz wybrano prezydium zebrania.
Następnie sprawnie przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok ubiegły, oraz plany pracy na 2016 rok, po czym nastąpiła burzliwa dyskusja i pytania między innymi w sprawie narzucenia przez Uchwałę Rady Miasta ilości litrów śmieci od działki (która wynosi 15 litrów na tydzień), oraz zakazu spalania odpadów roślinnych na działkach, w  tym liści i jak zawsze temat wjazdu samochodami na teren ogrodu. Po zamknięciu dyskusji przystąpiono do głosowań nad uchwałami Walnego Zebrania. Działkowcy uczestniczący w zebraniu nie podjęli Uchwały Inwestycyjnej w sprawie modernizacji i wymiany częściowej rur sieci wodociągowej pozostawiając ją do rozpatrzenia w roku następnym, natomiast pozostałe uchwały przyjęto jednogłośnie.
W tematach różnych prezes zarządu ogrodu, sprawujący ponadto funkcję Wiceprezesa Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD przedstawił zebranym działkowcom najnowsze wiadomości dotyczące naszego Związku w aspekcie ogólnokrajowym. Bardzo mocno przybliżył tematykę rozbudowywania bądź budowania altan, które przekraczają dopuszczalne ustawą normy powierzchni zabudowy, czy też przypadki zamieszkiwania w ogrodach. Zapoznał zebranych z uchwałami władz krajowych odnoszących się do tej problematyki jak również niezrozumiałym działaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, którego to wystąpienia należy rozumieć jako akceptowanie łamania prawa przez niektórych działkowców, dopuszczających się budowania nie prawidłowych altan lub zamieszkiwania w nich.
Na koniec zebrania prezes ROD OAZA Mieczysław Chrapiński zaapelował do  działkowców o bardzo liczne głosowanie na projekt z Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego dotyczący zainstalowania oświetlenia terenu wspólnego ROD OAZA. Zebranie zakończyło się po trzygodzinnych obradach, które jednak okazały się bardzo ważne dla ogrodu i działkowców. Wszak na takich właśnie zebraniach, działkowcy wspólnie decydują o przyszłości i rozwoju swojego ogrodu.
 
 
Izabela Wasilewska – Sekretarz Zarządu ROD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio