Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Chce Pan zamienić ogrody działkowe na niby osiedla mieszkaniowe" - 28.04.2016


STANOWISKO

uczestników walnego zebrania sprawozdawczego

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nowe Osiedle"

w Wałbrzychu

My działkowcy ROD „Nowe Osiedle" w Wałbrzychu, woj. Dolnośląskim, biorąc udział w walnym zebraniu sprawozdawczym, wyrażamy swój niepokój i zdziwienie wobec stanowiska jakie zajął Pan Rzecznik Praw Obywatelski, w swoim piśmie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie regulacji prawnych dot. zamieszkiwania i samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. W istocie Pana działanie zmierza do zalegalizowania samowoli budowlanych, z którymi nasze stowarzyszenie walczy od zarania swego istnienia. Ponadto, chce Pan, by możliwe było stale zamieszkiwania na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. W obu przypadkach Pana intencje, podjęte kroki pozostają w głębokiej sprzeczności z przepisami obecnej ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednocześnie zmierzają wprost do podważenia samej idei, funkcji i roli takich ogrodów, jako terenów służących rekreacji, odpoczynkowi - wreszcie pozwalających na uprawę warzyw, owoców.

W istocie chce Pan zamienić ogrody działkowe na niby osiedla mieszkaniowe, z wszystkimi konsekwencjami, jakie to niesie - także społecznymi.

Ubolewamy nad łagodną postawą wobec osób dopuszczających się łamania prawa - ze strony organów nadzoru budowlanego czy sądów powszechnych.

Bulwersuje nas, że przed wystosowaniem pisma do wspomnianych ministrów nie zasięgnął Pan opinii naszego stowarzyszenia, a było to Pana obowiązkiem. Wymagała tego zwykła rzetelność.

Prosimy Pana Rzecznika o wycofania pisma, jakie skierował Pan do obu ministrów.

Działkowcy z ROD "Nowe Osiedle" w Wałbrzychu


ZOBACZ PISMO


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio