Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Działania takie są zwyczajnie krzywdzące dla milionowej grupy działkowców" - 28.04.2016


Walne zebranie sprawozdawcze Ogrodu „Narcyz" w Kielcach

w sprawie zamieszkiwania w rodzinnych ogrodach działkowych

Ostatnimi dniami coraz więcej pojawia się w mediach informacji o ogrodach działkowych. Niestety zaczynają w nich dominować informacje o ogromnej skali zamieszkiwania w ogrodach, co urasta wręcz zdaniem autorów do rangi patologicznego problemu.

Środowisko działkowców przyzwyczaiło się, że różnymi i niekiedy trudnymi do zrozumienia działaniami próbuje się podważyć sens ogrodnictwa działkowego. Często sugeruje się marginalną rolę ROD dla miast i społeczności lokalnej. Do takich absurdalnych naszym zdaniem wniosków, próbuje się obecnie dołączyć zarzut o tysiącach osób zamieszkujących na terenach ogrodów działkowych, Mamy świadomość, że ogrody nie są miejscami całkowicie wolnymi od tego zjawiska, ale też absolutnie nie godzimy się na to aby „wpychać" do ogrodów tak gigantyczne liczby, które sugerować mogą wyżej wskazaną patologię.

Działania takie są zwyczajnie krzywdzące i nieprawdziwe dla milionowej grupy działkowców.

Zwracamy też uwagę przede wszystkim Rzecznika Praw Obywatelskich na rzeczywistą i prawdziwą stronę zjawiska zamieszkiwania w ROD.

W naszej ocenie grupa osób, która dopuszcza się tych sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem działań, nie jest grupą osób bezdomnych żyjących na skraju ubóstwa.

Mamy wręcz pewność, że sytuacja majątkowa tychże osób jest naprawdę dobra, a zamieszkiwanie w ROD i budowanie ponadnormatywnych altan stało się dla tych osób okazją do obejścia prawa i czerpania korzyści w postaci zwolnień podatkowych jakie przysługują ogrodom działkowym.

Działkowcy z ROD "Narcyz" w Kliecach


ZOBACZ PISMO


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio