Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Działka powinna być zagospodarowana zgodnie z obowiązującym przepisami PZD w tym zakresie" - 28.04.2016


Szanowny Panie Rzeczniku! 

Podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego, Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców - Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Załomiak" w Szczecinie, omówione zostały Pana działania w kierunku ingerencji w zapisy Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 r. Uważamy, że korespondencja do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest podważaniem zapisów tak ważnego aktu prawnego, dla ponad milionowej społeczności działkowców, jakim jest nasza nowa ustawa o ROD.

Chcemy podkreślić, że działka ma swoje przeznaczenie i powinna być zagospodarowana zgodnie z obowiązującym przepisami PZD w tym zakresie.

Szanowny Panie Rzeczniku!

Zwracamy się do Pana z apelem zaprzestania działań, które wykorzystywane są przez tzw. „pseudo działkowców", szkalujących dobry wizerunek PZD.

Z poważaniem

Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio