Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolegium Prezesów Gdyńskich ROD ubiega się o dofinansowanie od władz Gdyni na zakup rozdrabniaczy do gałęzi - 28.04.2016

Ze względu na znaczne ilości odpadów powstających na terenie gdyńskich ogrodów, Kolegium Prezesów w Gdyni wystąpiło do Władz Miasta Gdyni o wsparcie finansowe zakupu rozdrabniaczy spalinowych do gałęzi.

Prezydent i Rada Miasta Gdyni, swoją Uchwałą Nr XX/492/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku uchwaliła przyznanie dotacji, przy zakupie rozdrabniaczy spalinowych, dla gdyńskich ogrodów działkowych.

Uchwała Rady Miasta określa zasady i tryb przyznawania dotacji na zakup rozdrabniacza.

W tym miejscu należy podkreślić, ze zakupione rozdrabniacze umożliwią zwiększenie recyklingu odpadów zielonych. Zakup rozdrabniacza jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom działkowców oraz będzie miał charakter edukacyjny i kształtujący prawidłowe postawy proekologiczne.

Należy podkreślić olbrzymie zrozumienie i przychylność dla problemów działkowców Pana Prezydenta Wojciecha Szczurka i Radnych Rady Miasta Gdyni.

Przewodniczący Gdyńskiego Kolegium

Leonard Niewiński

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.