Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komentarz do artykułu „Miasta Ogrody” opublikowanego w tygodniku Polityka - 29.04.2016

27 kwietnia br. na łamach tygodnika Polityka ukazał się artykuł Dariusza Praduta pt. „Miasta ogrody”, w którym opisuje on przypadki zamieszkiwania w ponadnormatywnych altanach na terenie ROD. Autor w swoim tekście skupił się na nielegalnych lokatorach ROD z ogrodu  im. Elizy Orzeszkowej w Poznaniu. Przedstawia on swoich bohaterów jako osoby pokrzywdzone przez los, które z desperacji i biedy wybrały zamieszkiwanie na terenie ROD. Jednak ich ponadnormatywne altany, na których widnieje świeżo położony tynk, i w których dostrzec można nowiutkie drzwi i okna, o biedzie z pewnością nie świadczą.

Altana a prawo

Tymczasem zamieszkiwanie  w ROD i budowanie na ich terenach ponadnormatywnych altan nigdy nie było prawnie dozwolone (patrz: Altany i zamieszkiwanie w ROD według prawa działkowego). Wymiary altany działkowej określone są szczegółowo w ustawie o ROD z 13 grudnia 2013 roku oraz w prawie budowlanym, i wynoszą 35 mkw. powierzchni mierzonej po obrysie zewnętrznych ścian budynku, którego wysokość nie może przekroczyć 4 bądź 5 m w zależności od konstrukcji dachu (patrz: Altana na działce w ROD).

Nie jest to żaden wymysł Polskiego Związku Działkowców, ale akt prawny, który przeszedł całą procedurę legislacyjną i został podpisany przez Prezydenta RP.  Projekt ustawy o ROD został zgłoszony jako inicjatywa obywatelska i poparło ją swoimi podpisami, w tym także zapisy o wymiarach altan, ponad milion Polaków. Nie jest to więc akt nowy czy nieznany, gdyż media szeroko rozpisywały się o działaniach środowiska działkowego z tym zakresie.

Nie można także tłumaczyć, że wcześniej nie było zapisu o tym, że altany na terenie ROD mogą mieć maksymalnie 35 mkw. Bowiem uchwalona dwa  i pół roku temu ustawa o ROD wprowadziła jak do tej pory największy dopuszczalny wymiar altany w stosunku do wcześniejszych aktów prawa działkowego.

Podsumowując, nigdy nie było przyzwolenia środowiska działkowego, ani w przepisach prawa, na budowanie domów na terenie ROD i zamieszkiwania w nich. Osoby, które się na to zdecydowały robią to w sposób w pełni świadomy, z pogwałceniem norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

Funkcje ROD

Wśród funkcji ogrodów działkowych możemy znaleźć rekreacyjną czy wypoczynkową, próżno jednak szukać mieszkaniowej. Bowiem rodzinne ogrody działkowe nie mogą zastępować lokali socjalnych w przypadku problemów mieszkaniowych społeczeństwa. Ich zapewnienie leży w kompetencjach gmin, które nie wykazują zbyt dużego entuzjazmu, aby zająć się tym problemem. Niedopuszczalne jest zamieszkiwanie w ROD zarówno ze względu na szacunek do działkowców, którzy użytkują swoje działki zgodnie z przeznaczeniem, jak i dlatego, że infrastruktura ROD nie jest przystosowana do tak intensywnej eksploatacji, jak to ma miejsce w przypadku zamieszkiwania w ROD.

Działania, które podejmuje Polski Związek Działkowców w celu uporządkowania sytuacji w ogrodach wynikają z obowiązków jakie nałożyła na niego ustawa o ROD. Jednym z nich jest zgłaszanie przez zarządy ROD ponadnormatywnego budownictwa w ogrodzie do nadzoru budowlanego. Należy wyraźnie podkreślić, że PZD nikogo nie eksmituje z ROD. Jednak nie może być zgody, aby osoby, które w tak bezpardonowy sposób łamią zapisy prawa związkowego i powszechnie obowiązującego zasiadały we władzach ogrodowych.  Osoby te pozbawiane są również członkostwa w PZD.

Należy także wyjaśnić, że Polski Związek Działkowców nie prowadzi żadnej propagandy i nikogo nie zastrasza. Prowadzona jest jedynie polityka informacyjna, która poprzez wydawnictwa związkowe, stronę pzd.pl oraz osoby zasiadające w organach PZD, ma na celu dotarcie do wszystkich działkowców z informacjami dotyczącymi obowiązujących przepisów w zakresie zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnych altan na terenie ROD. Nota bene, przepisów, które obowiązują od lat i każdy działkowiec powinien je  znać. Jeżeli ktokolwiek obawia się z tego tytułu, to tylko dlatego, że jest świadomy, że naruszył swoim postępowaniem przepisy prawa. Ciężko jednak oczekiwać, aby PZD przymknął oczy i nie respektował zapisów ustawy o ROD.

Nieuczciwi działkowcy

Autor artykułu przywołuje kilka rzewnych historii o biednych działkowcach, dla których mieszkanie w ROD jest jedyną alternatywą by nie trafić „pod most”. Jednak biednych ludzi nie stać na budowanie wielometrażowych, luksusowych domów i parkowania pod nimi drogich samochodów. Jeżeli ktoś jest rzeczywiście biedny, to mieszka w ROD na kilku metrach kwadratowych altany, której daleko do maksymalnych wymiarów ustawowych. Wobec takich ludzi Związek podejmuje wiele wysiłku, aby pomóc im w poprawie ich sytuacji życiowej. Nie może być jednak przyzwolenia dla cwaniactwa, kiedy „zaradny działkowiec” stawia dom na działce, za którą nie płaci (w ROD działkowiec dzierżawi działkę) i jedyne opłaty jakie ponosi to ok. 300 - 400 zł rocznej opłaty ogrodowej. Dlaczego ludzie ci mają być uprzywilejowani w stosunku do uczciwego obywatela, który musi kupić ziemię by wybudować dom i ponosić szereg opłat i płacić wszystkie podatki?

Tym bardziej niezrozumiałe są pisma Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w których sugeruje podjęcie ponownych prac legislacyjnych nad ustawą o ROD, aby umożliwić legalne zamieszkiwanie w ROD i budowę ponadnormatywnych altan na ich terenie. Problem zamieszkiwania w ROD dotyczy zaledwie 1,02% społeczności działkowców. Zezwolenie na zamieszkiwanie w ROD doprowadzi do zniszczenia ogrodów jakie znamy od dziesięcioleci. Co wtedy Rzecznik powie blisko milionowi uczciwych rodzin działkowców, którzy utracą swoje działki, gdyż ROD przemienią się w osiedla mieszkaniowe? (patrz: Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich - dokumenty i informacje)

Redaktor Pradut na zakończenie swojego artykułu opisuje piękną inicjatywę jaką chce podjąć jedna z całorocznych lokatorek ROD, a mianowicie zorganizować w ogrodzie Dzień Dziecka. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w 4.695 ROD w całej Polsce odbywa się corocznie wiele imprez i uroczystości skierowanych do dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych. Jednak takie działania, jak zamieszkiwanie w ROD i ponadnormatywne altany, są zjawiskiem blokującym rozwój ogrodów w tym zakresie. Co więcej, Krajowa Rada PZD uchwaliła Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD, który pozwala rozwinąć się ogrodom w bardziej efektywny sposób w kierunku prospołecznym. By pełniej zrealizować uchwalony Program ogrody muszą jednak pozostać ogrodami, a nie osiedlami domków jednorodzinnych czy slumsów.

Wszystkie dotychczasowe działania Polskiego Związku Działkowców z zakresie unormowania sytuacji zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa w ROD, mieszczą się w granicach prawa i mają na celu zachowanie ogrodów w obecnym kształcie i podtrzymanie przeszło stuletniej tradycji ogrodnictwa działkowego.


Agnieszka Drążek

Dział Medialny KR PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.