Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Apelujemy do Pana Ministra o nie podejmowanie prób legalizowania samowoli budowlanych" - 27.04.2016


23.04.2016 r.


Szanowny Pan Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Budownictwa


Zarówno wszystkie poprzednie ustawy regulujące funkcjonowanie ogrodów działkowych, jak i najnowsza ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 r., zawsze zawierały zapisy o zakazie zamieszkiwania na działkach. Dlatego też w chwili obecnej przepisy te nie powinny być zaskoczeniem dla tych niby-działkowców, którzy świadomie naruszają prawo.

Nie do przyjęcia jest nagłaśnianie przez media wystąpień grupy ludzi kreujących się na ubogich i pozbawionych dachu nad głową, którzy chcą w ten sposób usankcjonować swoje niezgodne z prawem związkowym postępowanie. Odsądzanie od czci i wiary PZD, który stosuje w praktyce przepisy ustawy o ROD, jest bezczelne i karygodne. Całkowitym nieporozumieniem jest, iż grupa osób łamiących prawo zyskuje swoich obrońców w osobach Rzecznika Praw Obywatelskich i Posła na Sejm Pani Krystyny Sibińskiej. Szczególne zdziwienie budzi właśnie interpelacja skierowana przez Panią Poseł do Pana Ministra, która jest - delikatnie mówiąc - objawem zaniku pamięci u Pani Poseł. Przecież w trakcie prac nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych będąc Przewodniczącą Podkomisji Pani Poseł opowiadała się za wszystkimi zapisami dotyczącymi przeznaczenia altany i ich wymiarów oraz zakazem zamieszkiwania na działkach.

Apelujemy do Pana Ministra o nie podejmowanie prób legalizowania samowoli budowlanych i bezprawnego zamieszkiwania w ponadnormatywnych altanach poprzez zmianę przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Z wyrazami szacunku uczestnicy walnego zebrania

w ROD "Energetyk II" w Rzeszowie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio